atv-1Kjører du ATV? Ønsker du å kjøpe deg ATV?
Lurer du på om du skal kjøpe ATV til dine barn?
Hva slags førerkort trengs?
Hva med registrering?

Politiet melder dette:

Det er mange steder, blant annet på internett, hvor det er mulig å få kjøpt ATV, og det reklameres mye for ATV for barn. Mange av disse ATV’ene er det imidlertid ikke lovlig for barn å bruke.

Hovedregelen er enkel: barn kan bruke ATV’er som max går 6 km/t.

Dersom ATV’en går raskere enn 6 km/t, må den registreres. Dersom egenvekten på ATV’en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må dermed være over 16 år og ha mopedlappen. Dersom ATV’en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den registreres som 4 hjuls motorsykkel og da må man ha førerkortklasse B for å kjøre ATV’en. Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for personbil. Det finnes ATV’er som brukes som arbeidsmaskiner som i gitte tilfeller kan registreres som traktor, noe som innebærer at man må være over 16 år og inneha førerrett for traktor.

Skilttyper
Hvite skilter med sort skrift: Det er lovlig å kjøre ATV-en på vei.
Sort skilt med gul skrift: ATV-en kan kun krysse veien, og er ellers kun registrert som arbeidsredskap for bruk utenfor vei.

Er ATV’en registrert, kan ikke barn under henholdsvis 16 og 18 år bruke ATV’en. Det finnes dog et lite unntak. Barn kan kun bruke ATV’er som går mer enn 6 km/t dersom de deltar på organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av medlemmer i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund. Da er det strenge krav i forhold til sikkerhetstiltak, håndhevelse av motorsportens regler og at aktivitetsledelsen er kompetent.

Strafferammen for å la sine barn kjøre ATV, enten det er på hytta, på gårdsplassen, på offentlig vei eller på åkeren, er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Normalt gis det bøter ved første gangs overtredelse og disse ligger i sjiktet 4000 til 10.000, avhengig av overtredelsen. Dersom barn skader seg eller andre under ulovlig kjøring med ATV, kan konsekvensene bli større også for de som har gitt tillatelse til kjøringen.

Mer her om førerkort, skilter, aldersgrenser etc. >>

atv-2

Det har vært mange alvorlige ulykker med ATV - noe alle helst vil at vi skal unngå.
De fleste ulykker med ATV skjer i ulent terreng. Trygg Trafikk har mer om dette her >>


Nullvisjonen Agder har sin egen ATV-film som anbefales varmt. Her er det både tips, råd, advarsler og fakta.

 

Lenker

Statens Vegvesen
ATV er et kjøretøy:
http://www.vegvesen.no/Hovedside/ATV+er+et+kjøretøy.292989.cms
Spørsmål og svar om førerkort:
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Tjenester/Sporsmal+og+svar

Politiet
Om skilter, innmark, utmark etc:
https://www.politi.no/romerike/rad_fra_politiet/trafikksikkerhet/bilbelte_og_hjelm/Tema_394.xhtml
Om barn og ATV:
https://www.politi.no/nord_trondelag/rad_fra_politiet/trafikksikkerhet/trafikkatferd/Tema_751.xhtml

Trygg Trafikk
Om ulykker med ATV:

http://www.tryggtrafikk.no/Ulykker+med+ATV.b7C_wJzSZD.ips

ATV-importørenes forening
Om sikkerhet og forebygging av ulykker:
http://www.4hjuling.no/sikkerhet/