MC-førere og passasjerer er svært utsatte i trafikken.

En motorsykkel er et kjøretøy som skiller seg fra bilen på veldig mange måter, både i forhold til manøvrering, kapasiteter og krav til oppdatert førerkompetanse og ferdigheter. En MC fører (og passasjer) har høy risiko for alvorlige skader dersom man involveres i et uhell – og motorsykkelkjøring blir aldri helt risikofritt uansett hvor dyktige motorsyklistene er.

Bare 5% av kjøretøyene er MC, men de er involvert i 20% av dødsulykkene iht Statens Vegvesen.

 

N247 foto av dødsulykke Lunde E39

Foto: N247. Dødsulykke Søgne. 


 

Omkomne de siste årene:

År 2008 32
År 2009 27
År 2010 26
År 2011 13
År 2012 17
År 2013 21
År 2014 20
År 2015 20
År 2016 22
År 2017 20
År 2018 14
År 2019 16
År 2020 19
År 2021 15
År 2022 21


Tall fra SSB.


 

Hvilke ulykker inntreffer mest hyppig?

Den mest vanlige typen MC ulykker er utforkjøring (46%) og da oftest til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve, nest etter dette er det utforkjøring på rett strekke. Møte- og kryssulykker står for ¼ hver – og over halvparten var kollisjoner med andre kjøretøy viser tall fra Statens Vegvesen.

I en temaundersøkelse utført av Statenes Vegvesen i perioden 2010-2014 viser det seg at en tredjedel av MC førere involvert i ulykker utviste ekstrem adferd med kjøring uten gyldig førerkort eller godt over fartsgrensen, noen få kjørte og ruspåvirket. Rundt 80% av disse var årsak til ulykken, og 15% var delvis årsak til ulykken. Nesten en tredjedel viste og klanderverdig adferd, oftest for høy hastighet etter forholdene – og av disse utløste 2/3 ulykken.

Selv om antallet MC på veien har økt radikalt, går altså tallet på skadde og drepte ned.

- Likevel er det ingen tvil om at MC-førere er svært utsatt i ulykker.

 

Foto: Varden. Velt i Telemark.

"Rustløsing"

Vi skal huske på at de aller fleste MC førere kun kjører sykkelen sin i en del av året. Når man skal ut på veien igjen på våren må gamle kunnskaper og ferdigheter friskes opp – enten på passende områder som åpne plasser eller på baner. «Rustløsningskurs» eller tilsvarende fungerer godt, og Nullvisjonen Agder har sammen med Holy Riders MC Sørlandet og NAF MC Sørlandet siden 2020 tilbudt åpne dager med kjøretrening/mykgjøring på Vamoen motorsport bane i Finsland i Kristiansand hvor erfarne MC førere og trafikklærere gir veiledning.

Førerkompetansen er derfor helt sentral for denne trafikantgruppen.

En god føreropplæring, holdningskampanjer, riktig bruk av hjelm og verneutstyr og rapportering av veifeller er viktig.

 

Bysheim på Vamoen

 

mc 3

 

Forebygge gjennom kompetanse

God opplæring, jevnlig egentrening og kjøretøy i god stand er alle viktige momenter for å unngå uhell – og hvis uhellet likevel inntreffer spiller både infrastruktur i og rundt veien en betydelig rolle for å unngå alvorlige skader, men også bruk av godt kjøre/beskyttelsesutstyr er avgjørende.

Trafikkskolene er naturligvis sentrale i føreropplæringen, og spesielt for MC gjelder det at flere ulike interesseforeninger og organisasjoner er aktive bidragsytere på sikkerhets siden når man har fått førerkortet. Det samme gjelder også bransjeforeninger og forhandlere av MC og utstyr. Det er altså en rekke aktører som både hver for seg og samlet arbeider for økt sikkerhet og en reduksjon av alvorlige MC ulykker.

Norsk Motor Cykkel Union (NMCU) har i en årrekke arbeidet målrettet og godt sammen med veimyndighetene med fokus på «MC-sikre veier», de har utviklet «Full kontroll» programmet som etter hvert er utvidet med en filmserie og NMCU er aktive på flere arenaer blant annet for å bidra til økt MC sikkerhet.

Vi anbefaler alle å se disse filmene – og øve: https://nmcu.org/full-kontroll/

 

MC på vamoen enkelt sykkel

 

NAF MC har utviklet kjørekurset «Sikker på MC» som er et konsept med kjøring på vei hvor målet er økt kjøreglede og en mer bevisst og tryggere adferd.

Det er også flere andre aktører som på ulike måter tilbyr kjøretrening og vedlikehold av kunnskapene man øvet inn på trafikkskolene. Få - om noen - trafikantgrupper har større egeninteresse av gode førerkapasiteter og kjøretøy som er teknisk i orden. Konsekvenser av egne eller andres feil fører raskt til alvorlige skader, og den beste måten å nyte MC turen på er selvsagt å unngå uhell gjennom godt vedlikehold av både fører og MC.

 

MC på Vamoen

 

Konsekvens av ulykker

En MC ulykke får dessverre ofte alvorlige konsekvenser. Vi har siden årtusenskiftet mer enn doblet antall registrerte motorsykler i Norge. Likevel er tallet på drepte motorsyklister mer enn halvert. Med 90.000 registrerte MC i 2000 og nær 200.000 i 2020 er det en formidabel økning.   

Tallet på drepte i MC ulykker har i samme periode gått ned fra 40 drepte i 2000 til 16 i 2019, en positiv utvikling, men:

En drept eller en hardt skadd er en for mye!

Nettopp derfor er det avgjørende at MC førere har gode ferdigheter, kjører innenfor egen kompetansegrense, at motorsykkelen er i god stand – og selvsagt må man følge bestemmelsene i trafikken.

 

Fredrik Valsgård på Vamoen

 

Beskyttelse for MC fører og passasjerer

Beskyttelsesutstyr har enorm betydning for utfallet av et uhell.

Hjelmen er obligatorisk og må passe brukeren og formålet. Men også kjøreklær, fottøy og hansker er avgjørende for utfallet. Her ser vi en stor ulikhet i forhold til bruk av kjøreutstyr ut over hjelm, spesielt for unge på lett-MC vs tung MC. Også ungdommens risikoforståelse og manglende kjøreerfaring gir en økt risiko – og forholdsvis har dessverre lett MC mer enn dobbelt så mange dødsulykker pr kjørt kilometer som tung MC.

Henvend deg til dyktige forhandlere, søk erfaring hos andre motorsyklister, og sørg for at du skaffer deg det kjøreutstyret som passer for deg og ditt behov.

Det er en god investering – som du forhåpentligvis aldri får testet viktigheten av.

 

God tur på 2 hjul!

 

Tom Erik med MC Brokke Suleskard 2020

 På tur: Tom Erik Dønnestad - Nullvisjonen Agder


 

LENKER:

Link til NMCU analyse: http://i3sl04859kc7oglv.prev.site/wp-content/uploads/2017/11/NMCUs-trafikksikkerhetsstrategi-2013-2023.pdf

Statens Vegvesen om MC ulykker
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/hva-skyldes-de-mange-dodsulykkene-pa-mc

 

TØI - Transportøkonomisk institutt:

Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.

Les mer om dette her >>


 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4058024
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder