MC-førere og passasjerer er svært utsatt i trafikken, og det har de siste årene medført mange dødsfall.

Racing-sykler er overrepresentert i dødsulykkene på mc, og årsaken er nesten alltid svært høy fart.

 

Det er nesten utelukkende GUTTER/MENN som blir drept på MC.

HVA KAN DU SOM MC-FØRER GJØRE?

 

Omkomne de siste årene:

År 2008 32
År 2009 27
År 2010 26
År 2011 13
År 2012 17
År 2013 21
År 2014 20
År 2015 20
År 2016 22
År 2017 20

Tall fra SSB.

 

Grafisk fremstilling av de samme tallene.
Man må ta med i beregningen at antall MC-er har økt de siste årene.

MC drepte 2017

218 mennesker drept på MC de siste 10 år.

 

Les mer om R-sykler her >>

mc-1 mc-2

TØI - Transportøkonomisk institutt:

Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.

Les mer om dette her >>


 

Transportøkonomisk institutt har denne oversikten over ulykker med lett og tung MC.
Les mer om ulykker her >>

mc-ulykker-1

 


 

En MC-fører bestemmer selv sin kjørestil og fart - og dermed mye av sin egen risiko. Men, MC-er også lette å overse i trafikken - noe både MC-førere og bilister må være spesielt OBS på!

Les mer om dette her >>

mchjelm


HJELM

Motorsyklister er langt mer utsatt enn bilister når ulykken først er ute. Mye kan gjøres ved å kjøre sikkert, men når det går galt, er det sikkerhetsutstyret som avgjør hvordan konsekvensene blir.