Brosjyre om snøscooterkjøring:

brosjyre-snøscooter
Klikk for PDF-brosjyre.

”På tur med snøscooter – En guide til sikker kjøring” ble lansert 2. mars 2010. Statens vegvesen og Trygg Trafikk står bak brosjyren, som er den første i sitt slag i Norge.

 

Brosjyren på 60 sider forteller deg om eks.:
Tekniske ting, reparasjoner, vedlikehold, kjøretips, utfordringer med vær og føre, klær og verneutstyr, snøskred, kart, fartsgrenser, promille, førstehjelp...
En veldig innholdsrik brosjyre.


snøscooter-1
Bilde fra brosjyren. Foto: ScooterNorge


Trygg Trafikk hadde tidligere fyldig info på sine nettsider.

Vi har klippet dette derfra:

Det finnes få studier av ulykkesrisiko forbundet med snøscooterkjøring. Men en undersøkelse viste at risikoen er mellom 10 og 12 ganger så høy sammenlignet med bilkjøring. Undersøkelsen ble gjort ved sykehuset i Hammerfest i årene 2002 til 2005.

Årsakene til ulykkene var hovedsakelig at føreren mistet kontroll over scooteren på grunn av høy fart og uoversiktlig terreng.

- Mange skader seg når været er fint og hastigheten høy. De kjører på steiner eller snøskavler og velter. Man kan både bli kastet av scooteren og få den over seg.