Hør gjerne vår PODCAST om sykkelhjelm her:

https://anchor.fm/nullvisjonen-agder/episodes/Sykkelhjelm-ecrocu

 

 

Det har omkommet mange syklister i trafikken de siste årene.

Tall fra SSB:

År 2012 12
År 2013 10
År 2014 12
År 2015 5
År 2016 12
År 2017 9
År 2018 7
År 2019 6
År 2020 4

 

 

GRAFISK FREMSTILT:

Sykkel drepte 2017

 

INFORMASJONSBROSJYRE FRA STATENS VEGVESEN.


Trafikkreglene for syklister er komplekse, og informasjonsbrosjyren presenterer disse på en instruktiv måte. I tillegg retter informasjonen seg mot andre trafikantgrupper bl.a. med råd til bilførere om hvordan de bør forholde seg til syklister.

Som syklist må du kunne trafikkreglene og tolke ulike situasjoner når du skal ferdes i trafikken. For å unngå misforståelser, er det også viktig å ta raske og riktige avgjørelser. Slik kan du som syklist bidra til et godt samspill i trafikken mellom de ulike trafikantgruppene.

sykkel-gangfelt-2
Bilde fra brosjyren

Situasjonen på bildet over her er forklart i denne filmen:

 

Litt om sykling:

 • Sykkelen er et kjøretøy i trafikken og man skal sykle på
  høyre side av veien.
 • Det er tillatt å sykle på fortau, men man skal ta hensyn til
  de gående der. Syklingen skal foregå på de gåendes
  premisser ved at man passerer dem i svært lav fart.
 • Sykler man på gang- og sykkelvei har man vikeplikt for
  kryssende biltrafikk.
 • Det er tillatt å sykle over gangfelt, men da har man vikeplikt
  for kryssende biltrafikk. Det anbefales å gå av sykkelen og
  trille denne over. Da er man gående og bilistene har vikeplikt.
 • Det er forbudt å sykle på rødt lys.
 • Syklister må også holde fartsgrensene.
 • Syklister som trimmer og holder høy fart bør bruke
  veibanen og ikke gang- og sykkelveier.
 • Bli sett. Bruk refleksvest eller klær i sterke farger.
 • Og hjelm er jo en selvfølge selv om det ikke er påbudt.
 • Det er ikke forbudt å sykle flere i bredden, men dersom d
  ette skaper farlige situasjoner skal man ikke gjøre det.
  Man skal ikke hindre andre trafikanter.

Det er det siste punktet her som ofte skaper konflikter mellom syklister og bilister. Flere syklister i bredden gjør det vanskeligere for biler å komme forbi og farlige situasjoner kan oppstå. Politiet oppfordrer til kun EN rekke på våre smale veier.

 

sykkelvett

Last ned sykkelbrosjyre fra Statens Vegvesen her >>

 


Utstyr du må ha på sykkelen din vises her:

Lys kreves ved sykling i mørket!

sykkelutstyr-2

I 2011 ble 12 syklister drept i trafikken. I 2012 økte dette til 13.
En svært stor del av disse brukte ikke hjelm (10 stk i 2011)

Hjelmen kan redde ditt liv! Bruk den!

Se filmer om sykkelhjelm her >>

 

jente-med-hjelm

 

egg-1      egg-2
Du har sikkert sett den lille EGG-HJELMEN og vet hvordan det går når egget slippes i golvet uten hjelmen. Skummelt nok når man sammenligner med hodet vårt.

MELON

En melon veier omtrent det samme som et hode.
Melonen under slapp vi i golvet fra ca. 1 meters høyde - dette ville vi ikke prøvd med hodet vårt.

Du sykler vel ikke uten hjelm?

melon

 

sykkel-gangfeltGODT RÅD:

Gå av sykkelen og trill den over gangfeltet. Da har bilene vikeplikt for deg - det betyr at de må stoppe for deg.

Du kan også sykle over gangfelt, men da er du som må stoppe for bilene.

 

 

 

 

 

 

 

PASS DEG FOR BLINDSONER:

sykkel-blindsone

 

Her er ønskeskiltet til Syklistenes landsforbund - en idè videreutviklet fra Danmark.

syklistenes-landsforbund-skiltforslag

En bilist som skal kjøre forbi en syklist må passere i god avstand slik at fare ikke oppstår. Anbefalt avstand er minimum 1,5 meter. Dette har ført til Syklistenes landsforbunds skiltforlag over her.

 

DET ER DU SOM VOKSEN SOM MÅ LÆRE DIN BARN Å BRUKE HJELM - ER DU ET GODT EKSEMPEL?