Foreldre er rollemodeller.

Det er det vi voksne gjør – vår atferd – som teller mest. Ikke det vi sier.

 

Sykkelhjelm.
Sykkelhjelm redder liv. Det er du som må lære dine barn å bruke hjelm.

 

 


Ruskjøring.
Det foretas over 130.000 kjøreturer daglig i ruspåvirket tilstand. Hva mener du om dette?

 

 


Bilbelte.
40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Bilbeltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i bilen.

 

 


Telefonbruk i bil.
Uoppmerksomhet i trafikken skaper mange ulykker. Hvordan er dine telefonvaner i bilen?

 


Fart.
Fart er medvirkende årsak til over halvparten av dødsulykkene i trafikken. Er du et godt forbilde?

 

Bruk og del våre filmer!

 

 

Har du barn? Da bør du spandere 7 minutter på denne:

 

Barn lærer, og tar etter, det de voksne GJØR.

 

Denne under her er fra 70-tallet, men allerede da var det fokus på viktigheten av foreldres holdninger.