Noen mikroforedrag på 1-2 minutter.

 

BILBELTE

 

FART 80-90

 

TÅLEEVNE

 

TÅLEEVNE FOTGJENGERE

 

SIKRING AV BARN I BIL

 

LØSE GJENSTANDER I BIL

 

 

BLINDSONER

 

MOBILTELEFON I BIL

 

 

STOPPLENGDER

 

 

REFLEKS