DET ER DU SOM VOKSEN SOM MÅ LÆRE DIN BARN Å BRUKE HJELM - ER DU ET GODT EKSEMPEL?