18pluss-01Hele 5 ordførere, politiet og mange fra administrative stillinger deltok nylig på 18pluss-kurs for voksne.

Kurset kom i stand etter ønske fra Listerrådet, og Listerregionen var representert med hele 4 av 6 ordførere. Her tas trafikksikkerhet på alvor.

 

 

De voksne deltakerne gjennomførte kurset slik 18-25 åringene gjør det, og de fikk dermed et godt inntrykk av opplegget. Flere uttalte at de personlig hadde hatt mye igjen for dette og poengterte viktigheten av å spre informasjon om dette kurset i sine kommuner.

Se mer på: www.18pluss.no

Avisartikkel:
http://www.lister24.no/nyheter/n-lister/Ordforere-pa-trafikkurs-183839.html

 

 

18pluss-01

 

18pluss-02

 

18pluss-03

 

18pluss-04

 

18pluss-05