De siste årene har flere bussjåfører omkommet i ulykker der hastigheten har vært 30-40 km/t – rett og slett fordi bussene ikke er konstruert slik at de ivaretar sjåførens sikkerhet. 

Nå kommer det endringer - men er det nok?

 

dagsrevyen feb 23 2
Skjermdump NRK Dagsrevyen 

 

I tillegg til å være en trafikk- og miljømessig god løsning er det å reise med buss også en sikker måte for å komme deg fra A til B for deg som busspassasjer. Svært få busspassasjerer skades i Norge.

Men for bussjåføren er det derimot veldig annerledes!

Dette har Nullvisjonen Agder sammen med representanter fra bransjen påpekt i lengre tid – i håp om å påvirke til økt sikkerhet for buss sjåførene.

De siste årene har flere bussjåfører omkommet i ulykker der hastigheten har vært 30-40 km/t – rett og slett fordi bussene ikke er konstruert slik at de ivaretar sjåførens sikkerhet.

Dette gjelder spesielt lav-entre busser som kjører i byer og tettsteder. Disse er «klasse 1 busser» med konstruktiv hastighet opp til 70km/t – men også i klasse 2 leveres liknende typer busser, som da kan kjøre raskere og benyttes mellom byer og tettsteder. Busstjenester er anbudsbasert de fleste steder og det har vært liten tradisjon for å tenke sikkerhet når anbud om busstjenester legges ut.

 

Kostnader?

Sikkerhet koster litt - men slett ikke mye!

For en buss med en prislapp som har 7 siffer, vil bedret sjåførsikkerhet iht bransjen koste om lag 30.000 kr – for en innretning som gir sjåføren en tryggere hverdag, der sjåføren har mulighet for å overleve en kollisjon i 30-40 km/t. Enkelte bussfabrikanter har denne sikkerheten innebygget som standard utstyr, hos andre må det bestilles som tilleggsutstyr før bussen bygges.

Ville du kjøpt en bil uten kollisjonstest – en bil der sikkerheten ikke er kartlagt og der du vet at flere har omkommet i hastigheter som er tillatt i det tettest bebygde bo områdene? Nei selvsagt ikke!

Hvorfor har da bussbransjen vært preget av at sjåførens sikkerhet ikke ivaretas?

Hvorfor har ikke bussjåføren samme rett til at kravene i arbeidsmiljølovens oppfylles?

Formålet med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er blant annet «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».

Statens Havarikommisjon tilrår

Statens Havarikommisjon har kartlagt en rekke av de alvorlige bussulykkene – og rapportene peker på at de gjeldende kravene for kollisjonssikkerhet i busser ikke kan anses tilstrekkelig for å ivareta førerens sikkerhet. Havarikommisjonen tilrår derfor at fylkeskommunene som bestiller busstjenester inkluderer forsterket kollisjonsvern utover gjeldende regelverk som et krav i anbudskontraktene.

 

Regelverk

Det finnes gode regelverk for å ivareta sikkerhet i personbiler og lastebiler, men for buss har det frem til nå kun vært tilleggsutstyr for de fleste fabrikkenes del. Et tilleggsutstyr som gjør bussen marginalt dyrere – og med det mindre aktuell i anbudsmarked som i stor grad vinnes på pris.

Nå kommer en begynnelse på en bedring gjennom skjerpede regler, men selv med denne forbedringen er det lang vei å gå frem til at bussjåføren har en arbeidsplass som ivaretar sikkerheten godt nok. En stålbjelke i fronten avhjelper ikke sammenpressingen av tunge kjøretøy tilstrekkelig – ei heller avhjelper den at bussens sidepanel skjærer seg inn i motgående buss som en giljotin.

Uten at vi i Nullvisjonen Agder har kompetanse hverken på konstruksjon av busser eller beregning av styrkestrukturer, ser vi at sjåførplassen trenger en solid oppgradering – og at dagens regelverk rett og slett ikke er gode nok.

 

Krav i anbudsprosessen

Dette må derfor påvirkes gjennom kjøpers marked – anbudskonkurransen – hvor det må stilles spesifikke og langt strengere krav til sikkerhet, ikke kun miljø.

I Agder har man vært et foregangsfylke ved å kreve sikkerhetsbelter på alle passasjerplasser i flere år, man var tidlig ute med miljøtanker gjennom el- og hybridbusser – nå er tiden inne for å sikre sjåføren som er på jobb et forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Dagsrevyen 23. februar 2023

I en reportasje i NRK Dagsrevyen 20. februar 2023 belyses saken godt – og vi slutter oss til alle dem som nå håper bussjåførene går en tryggere hverdag i møte, når bare de nye og sikre bussene fases inn – noe som dessverre vil ta flere år…

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202302/NNFA19022023/avspiller

 

fredrikstad des 22

 

 havarkomm 1
HAVARIKOMMISJONEN


nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3968465
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder