2019Desember 2019 ble en trist måned da 14 personer mistet livet i trafikken. Det gjorde at totalt 110 personer omkom i løpet av 2019 i Norge. 8 av disse mistet livet i Agder. Det positive er at ingen barn 0-16 år omkom i trafikken i 2019.


De foreløpige tall viser 110 trafikkdrepte i 2019 i Norge. Dette er 2 mer enn året før.
Endelige tall kommer i mai.

 

2019

2017: 106 drepte
2018: 108 drepte
2019: 110 drepte

De siste årene har det vært stor nedgang i antall trafikkdrepte i Norge - selv om enkelte år viser noen tilbakeslag. Over tid er nedgangen stor. Vi snakker om de laveste tallene på ca. 70 år de siste tre årene.

MEN:
Det er viktig å være klar over at selv om statistikken viser nedgang eller oppgang, er disse tallene uinteressante for dem som har mistet noen. EN er EN for mye.

 

NOEN 2019-FAKTA ANG. OMKOMNE:

 • Ingen barn omkom i trafikken
 • 71% av de omkomne er menn
 • Ingen dødsulykker på moped
 • 16 omkom på MC eller lett MC
 • 60 omkom i personbil
 • 14 fotgjengere omkom
 • 6 syklister omkom
 • Tunge kjøretøy involvert i 36 av dødsulykkene, men ofte ikke som skyldige
 • Møteulykker: 42
 • Utforkjøring: 30
 • 19 ungdommer omkom i 2019, mot 17 året før
 • 8 omkomne i Agder

 

Pressemelding fra Trygg Trafikk:
https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/110-omkom-i-trafikken-i-2019/

 

Pressemelding fra Statens Vegvesen:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/110-omkom-i-trafikken

 


 

AGDER

Fra januar er Agder ett fylke. 2019-tallene viser at tidligere Aust-Agder hadde kun EN trafikkdrept i 2019, mens Vest-Agder hadde 7.

vest agder 2019

Aust-Agder: 1

 

vest agder 2019

Vest-Agder: 7