20200213 10150213. februar 2020 arrangerte Agder fylkeskommune trafikksikkerhetskonferansen "Sammen om et felles ansvar" i Kr.sand. Trafikksikkerhetskonferansen er et årlig arrangement for alle som jobber med trafikksikkerhet i det nye Agder.


Ca. 100 personer fylte opp konferansesalen på Scandic hotell ved Dyreparken, og deltakerne hadde tatt turen fra hele Agder, fra helt i øst og vest, og også fra Sirdal.


20200213 093913

Konferansen ble åpnet av fylkesordfører Arne Thomassen. Han la vekt på verdien av holdningsskapende arbeid, veivedlikehold, sikre skoleveier og fokus på ulykkesutsatte strekninger.
Thomassen skrøt også av fylkeskommunens mange gode samarbeidspartnere.


 

 

20200213 095959

Arild Ragnøy, sjefsingeniør i Trafikksikkerhetsavdelingen i transport og samfunnsdivisjonen i Statens Vegvesen, viste oss hvor langt vi er kommet i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Han sammenlignet Norge med andre land, og han sammenlignet ulike landsdeler i Norge. Det er store variasjoner. Eks. er det 1,5 drepte pr. mill. innb. i Oslo, mens det samme tallet er 60 i Nordland.

Ragnøy påpekte at det trengs tøffe og strenge tiltak framover for å få ned antall trafikkdrepte. Mange tiltak for vei, trafikant og kjøretøy ligger klare for bruk, og vi må nå være villige til å ta dem i bruk.

Se mer i presentasjonen:

Arild Ragnøy (Statens vegvesen)  (PDF, 2 MB)


 

 

20200213 105952

Leiv-Egil Thorsen, leder for avdeling for forvaltning og samfunnssikkerhet i Agder fylkeskommune, presenterte blant annet fylkeskommunens tiltak Nullvisjonen Agder, Trafoen, 18pluss, Myra sykkelgård og ambassadørprosjektet i videregående skole.

Han viste også tall for drepte og hardt skadde i Agder - tall som heldigvis har gått ned.
Thorsen viste også hvordan det nye AGDER har organsiert seg mht samferdsel og trafikksikkerhet.

Se mer i presentasjonen:

Leiv Egil Thorsen (Agder fylkeskommune) (PDF, 2 MB)


 

 

20200213 112135

Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant og kjøretøy i Statens Vegvesen, viste oss hvordan Statens Vegvesen sin nye organisering er etter deres store omorganisering. Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2002, og den er fortsatt ledestjernen og fokus mht både trafikanter og kjøretøy. Dreyer påpekte også viktigheten av felles ansvar.

Se mer i presentasjonen:

Bodil Rønning Dreyer (Statens vegvesen) (PDF, 2 MB)


 

 

20200213 113618

Hans Martin Skovly, leder for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt, forklarte oss om store omlegginger i arbeidsmetoder som har skjedd de siste årene. Forebygging er nå hovedfokus, og det gjelder også innen trafikksikkerhetsarbeidet.

Skovly problematiserte godt ang. deres mulighet for å vite hvem og når og hvordan mht mulige lovbrudd.

Se mer i presentasjonen:

Hans Martin Skovly (Agder politidistrikt) (PDF, 3 MB)


 

 

20200213 130621

Kristian Damstuen, rådmann i Nord-Aurdal kommune, forklarte hvordan hans kommune har arbeidet med trafikksikkerhet med en kommunedelsplan som et viktig verktøy. Kommunen ble kåret til årets trafikksikkerhetskommune 2019 av Samferdselsdepartementet.

Damstuen understreket viktigheten av forebyggende tiltak og holdningsskapende arbeid.

Se mer i presentasjonen:

Kristian Damstuen (Nord-Aurdal kommune) (PDF, 2 MB)


 

 

20200213 140555

Kristin Siewers fra Risør videregående skole fortalte om hennes skoles erfaringer med trafikksikkerhetsambassadører. Hun forklarte også hvordan de eks. har brukt 18pluss/Trafoen på skolen. 


 

 

20200213 143021

Odd Mjåland, pensjonert overlege ved Oslo universitetssykehus, presenterte tall fra sykkelulykker. Analysene gjelder ulykker for noen år siden, 2012-15, fra Sørlandets sykehus Kr.sand. Både da og nå er problemet de store mørketallene når det gjelder skadde syklister.

Ulykkestypen som dominerer er eneulykke og utfordringene er blant annet manglende hjelm og ruspåvirkede syklister.

Se mer i presentasjonen:

Odd Mjåland (Oslo universitetssykehus) (PDF, 2 MB)


 

iveland

Egil Mølland, enhetsleder Drift og utvikling i Iveland kommune, viste oss hvordan hans kommune har arbeidet mot å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Han viste til vikitigheten av politisk og administrativ forankring og det gode samarbeidet med eks. Nullvisjonen Agder og Trafoen.

Se mer i presentasjonen:

Egil Mølland (Iveland kommune) (PDF, 3 MB)


 

20200213 101502

Konferansen ble avsluttet med et innlegg fra Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse. Han viste interessante sammenhenger og sammenligninger mellom arbeid med folkehelse og arbeid med trafikksikkerhet. 

Nilsen viste også hvordan man får god effekt av tiltak som som treffer "alle", massestrategien. Da kan "den store massen" flyttes litt, og effekten blir stor. Det motsatte er å arbeide mot de mest risikoutsatte, en høyrisikostrategi. Men han påpekte også viktigheten av å iverksette flere tiltak samtidig.

Se mer i presentasjonen:

 

 

 

 

Se også omtalen av konferansen på Agder fylkeskommunes websider:
https://agderfk.no/aktuelt/trafikksikkerhetskonferansen-2020.21776.aspx