virusDersom helsetilstanden din - eller din medisinering - går ut over dine evner som sjåfør, skal du ikke kjøre. I den perioden vi er inne i nå, tar alle sterkt utvidede hensyn til sine medmennesker mht smittefaren. 


 

Corona – Covid-19 rammer mange funksjoner i landet vårt for tiden.

Det er viktig at alle tar hensyn til hverandre også i trafikken! Er du for syk til å kjøre, skal du la være! Norges nullvisjon er uendret. Nullvisjonen Agders aktivitet påvirkes, så i en periode framover vil vi måtte endre vårt arbeid en del.

Skoler og barnehager stenges, mange sitter i hjemmekarantene. Samfunnskritiske funksjoner som nødetater, helsevesen, finans og transportnæringen underlegges tydelige styringer på aktivitet, og atter andre bransjer stenges helt ned for å begrense smitten, og strekker «toppen» av smitten mer over tid slik at vi ikke får en topp som lammer hele samfunnet.

For oss i Nullvisjonen Agder betyr dette at  vårens hektiske periode med trafikksikkerhetsdager på mange skoler nå er avlyst, eller i det minste utsatt på ubestemt tid. Det samme gjelder mange avtaler om besøk i barnehager, på helsestasjoner og annet.

Men, vi kommer sterkt tilbake!

Vi jobber den neste perioden med alternative informasjonsformer, slik at vi fremdeles kan nå ut til innbyggere i Agder med informasjon. Dette vil ligne litt på den nettbaserte opplæringen som drives i skolene for tiden.

Det vil i en peridoe framover informeres eks. her på nettsiden, på våre tre Facebooksider, på bloggen, på YouTube mm. Det vil framover også jobbes fram en egen kanal for podcast.

Vi anbefaler å følge våre Facebooksider for informasjon og lenker.

Mye er annerledes i den nærmeste tiden – men omsorgen og ansvaret for hverandre – det står fast.

Alle skal trygt hjem!

 

KJØR FORSIKTIG!