I september ble det arrangert to heldags "kick-off"-samlinger for elever i videregående skoler i Agder. En samling ble holdt i Arendal og en i Mandal. 2-3 elever fra hver av de ca. 20 skolene, pluss en lærer, var samlet for å komme i gang med jobben med trafikksikkerhet på sin skole.

 


HVA ER TRAFIKKSIKKERHETSAMBASSADØRER?

2-3 elever ansettes av Fylkeskommunen som ambassasdører på sin skole/avdeling etter søknad. De skal i løpet av skoleåret, september - april, arrangere ulike trafikksikkerhetstiltak for sine medlelever. 

Det er obligatorisk å gjøre tre tiltak, men de kan også velge å utføre tre ekstra tiltak. Det er obligatorisk å lage noe ang. refleksbruk om høsten, ha fokus på kontroll og informasjon om russebiler og gjøre et holdningsskapende tiltak. Hvordan elevene vil "angripe" dette er opp til dem selv. 

Elevene har muligheten til å tjene opptil kr. 6.000 hver gjennom skoleåret, avhengig av hvor mange tiltak de utfører. De har også kr. 5.000 tilgjengelig i "driftsmidler" pr. skole/avdeling.
Det må lages en fyldig rapport om hvert tiltak til Fylkeskommunen.

Ordningen med trafikkambassasdører er ny i vestre del av Agder, men den har vært drevet i to skoleår i østre del av Agder. Etter dette skoleåret skal ordningen evalueres.

På "kick-off"-samlingene fikk elevene informasjon om ordningen og jobben de har fått. De fikk også idèer fra ulike aktører som gjerne kommer og hjelper dem og god tid til å starte diskusjonen om hva de ville satse på på sine skoler.

Det blir spennende å følge med i løpet av skoleåret. 

forslag

Her informerer 18pluss og Trafoen om deres tilbud - både det de tilbyr på Skantraf i Kr.sand og det de kan komme ut og hjelpe skolene med.

 

forslag

Nullvisjonen Agder informerte om risikofaktorer for ungdom i trafikken og hva vi kan komme ut til skolene og hjelpe til med.

 

forslag

 Fra politiets side ble det også informert om hvilke tilbud de har mht hjelp til skolene.

 

forslag

Trygg Trafikk organiserer ordningen med trafikkambassasdører på vegne av Fylkeskommunen og forklarte ungdommene fint om ordningen.

 

forslag

Bildet over viser litt av de 15-20 tipsene elevene fikk fra Nullvisjonen Agder. Det er opp til elevene selv å velge det som kan passe for akkurat deres skole - og vi opplevede på samlingene at de har mange gode idèer selv også. Noe gjør de helt å egen hånd, og noe gjør de ved hjelp av oss eller andre av de mange aktørene som står klar ti å hjelpe.

Lykke til!