Høsten 2020 kjøpte Nullvisjonen Agder sin egen "Veltepetter", og den var i full drift allerede et par dager etter overtakelse.


DET HANDLER OM BELTEBRUK

På ulike arrangementer, stands og trafikksikkerhetsdager er "Veltepetter"  et godt tilskudd til "Bråstopptilhengeren" som har vært brukt de siste par årene. 

Både "Veltepetter" og "Bråstopp" viser til fulle hvor viktig det er å bruke bilbeltene riktig - både når man sitter foran og bak i bilen, eller i buss.

Det er store krefter i sving. "Veltepetter" ruller sakte rundt, men man merker veldig tydelig hvor viktig det er å sitte godt fastspent i beltet.

På våre arrangement er det flott å kunne demonstrere beltebruk med slike konkrete "læremidler" slik at deltakerne erfarer på egen kropp.

 

121276025 3573066646076670 3208778467565105035 o

 

BRUKEN

Man setter seg godt fastspent i bilbeltet og bilen snurrer. Man stanser kanskje litt i opp/ned-stilling og henger der med hodet ned. Bilbeltet holder deg godt fast i setet. Det er også en del løse gjenstander i bilen for å vise hvordan disse "danser rundt" når noe skjer.

Vi snakker om viktigheten av alltid å bruke beltet - og bruke det riktig mht godt strammet belte over hofta og inntil overkroppen. Tykke jakker skal tas av eller åpnes slik at beltet ikke blir liggende over magen - noe som kan være farlig ved en bråstopp eller velt.

121981933 3594043207312347 500028110887433845 o

121981933 3594043207312347 500028110887433845 o

121981933 3594043207312347 500028110887433845 o

 

Se også vår BRÅSTOPPTILHENGER Bråstopp i 10 km/t.