RYGG INN - KJØR UT. For veldig mange har dette vært rutine lenge - men ikke for alle. Hiv deg på en god trend, og la det bli en vane.

 


rygg inn 1

HVORFOR RYGGE INN OG KJØRE UT?

Mange private firmaer - spesielt oljerelaterte, kommunale enheter og andre offentlige etater har "rygge inn" som et krav til sine ansatte i hms-planer, transportplaner eller trafikksikkerhetsplaner.

Hvorfor rygge inn og kjøre ut?

Når man rygger ut fra en p-plass, rygger man ofte ut i et område der det befinner seg fotgjengere - gjerne barn. Dersom man velger å rygge inn, har man mye bedre oversikt over dette området når man kan kjøre ut igjen. Risikoen for en påkjørsel av en fotgjenger er redusert betraktelig.

NULLVISJONEN AGDER legger av og til lapper på parkerte biler med en vennlig påminnelse. Lappene ligner litt på store parkeringsbøter.

rygg inn 2

Flere skoler og barnehager i Agder har fått slike parkeringslapper av oss som de av og til legger på biler som en påminnelse.

Høsten 2020 ble rutiner/vaner for parkering populært som et av tiltakene som trafikksikkerhetsambassadørene på videregående skoler ønsket å gjennomføre. Elevene knyttet det eks. til konkurranser mellom ansatte og elever; Hvem er flinkeste til å parkere riktig?

Mer om trafikksikkerhetsambassadører her >>


Er det en trafikkregel som spesifikt pålegger oss å parkere ved å rygge inn?

Nei, det er det ikke, men dette er av de mange små ting man kan og bør gjøre mest mulig av for å redusere risiko for ulykker.
Så vet vi at det kan være tilfeller der det ikke passer å rygge inn pga barnevogner som skal ut av bilen eller at bilens ladekontakt er montert foran.

 

rygg inn 3


 

Vi hadde også i 2015 en artikkel ang. dette temaet - og hadde også den gangen lapper som ble lagt på bilers frontruter.

Artikkelen er her - og fortsatt like aktuell:

https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/184-biler-som-rygger-en-fare-for-myke-trafikanter.html

 

flyer parkering 1