Vi har sett på tall for trafikkdrepte de siste 20 årene i ulike aldersgrupper. Det er veldig tydelig at nedgangen er forskjellig. Den er meget god for barn og ungdom, men mindre god for den voksne befolkningen.  

6 15


Vi har også i denne artikkelen brukt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over trafikkdrepte. Her har vi konsentrert oss om kun de siste 20 årene - en historisk ganske kort peridoe.

Tallene gjelder Norge totalt.

Tallene svinger litt fra år til år, men trenden i denne forholdsvis korte tidsperioden er veldig klart nedadgående. Faktisk svært klart nedadgående for de fleste aldersgrupper. MEN - voksne i generasjonen 45+ må fortsatt være et OBS OBS i trafikksikkerhetsarbeidet.

Vi har samlet dødstallene i 5-års perioder for å gjøre det tydeligst mulig.

Alle typer dødsulykker i trafikken er som alltid med, ulykker med bil, mc, fotgjengere, syklister osv.

 


 

0 5

Nedgang på 81,8% fra første til siste femårsperiode for barn 0-5 år taler for seg selv.

Økt fokus på trafikksikkerhet generelt fra foreldre spiller nok en stor rolle her. Bedre sikring av barn i bil har også meget stor betydning, samtidig som biler har blitt sikrere med årene.

Trygg lek, sykling, aking og refleksvester kan også ha betydning for de eldste i denne gruppen.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen mest via foreldre på eks. foreldremøter eller opplegg via eks. helsestasjoner, men også i barnehager.


 

6 15

Nedgang på 88,4% fra første til siste femårsperiode for barn i skolealder 6-15 år er den største nedgangen av alle aldersgrupper.

De siste årene har fokus på opplæring om trafikksikkerhet vært stor i barnehage og skole. Alt tyder på at dette har hatt betydning.

Aldersgruppen hadde i både 2018 og 2019 faktisk null omkomne. Denne aldersgruppen er mye på egenhånd i trafikken, på sykkel, som fotgjengere, i lek osv. Økt bruk av refleks og hjelm har betydning, og det handler også om å sikre seg godt i bil og buss med barnestoler og belte. Bedre tilrettelegging av eks. gang- og sykkelveier har sannsynligvis også betydning.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldergruppen på skoler og via foreldre på foreldremøter.

 


 

16 17

 

Nedgang på 82,1% fra første til siste femårsperiode er meget positivt - men altså forsatt 12 omkomne i siste 5-års periode.

Dette er en aldergruppe med kun 2 årsklasser, 16 og 17-åringer. Ungdommer der en del eks. bruker moped eller lett mc - og er passasjer hos litt eldre sjåfører.

Nedgangen kan bero på mange faktorer, men undervisning gjennom et langt skoleløp kan ha betydning, bedre opplæring for mopedister likeså. Så tror vi nok også for denne gruppen at generelt økt fokus på trafikksikkerhet, sikrere biler og bedre veier har betydning.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen gjennom undervisning og trafikkdager på ungdomsskoler og videregående skoler.

 


 

18 24

 

Nedgang på 70,2% fra første til siste femårsperiode for aldersgruppen 18-24 år gir langt bedre tall enn for 20 år siden. Men, som man ser, det er fortsatt 79 omkomne i siste 5-års periode i denne gruppen med kun 6 årsklasser. Ingen grunn til jubel, men vi ser at det nytter - vi er på rett vei.

Denne gruppen har med de ferske bilførerne. Bedre føreropplæring de siste årene er nok noe av grunnen til nedgangen. Med 79 omkomne de siste 5 årene så er fortsatt FULLT fokus på denne gruppen viktig. 

Forebyggende arbeid i videregående skole, innsats mot lærlinger, trafikkdager, ungdomsprosjekter... er eksempler på innsats.

Nullvisjonen Agder treffer denne aldersgruppen på de nevnte områdene.


 

25 44

 

Nedgang på 70,8% fra første til siste femårsperiode for gruppen 25-44 år er omtrent det samme som for 18-24 åringene - og meget stor. Her har vi en gruppe med spredning over hele 20 årsklasser, så totaltallene for omkomne er dermed høyere.

Nedgangen skyldes sannsynligvis bl.a. økt foks på trafikksikkerhet generelt, bedre biler med mer innebygd sikkerhet, bedre veier og langt bedre føreropplæring enn det man hadde for 30-40-50 år siden.

Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på foreldremøter i skoler og barnehager, helsestasjoner, småbarnstreff og lignende. Tallene viser at FULLT fokus på trafikksikkerhet er viktig også for denne aldersgruppen.

 


 

45 64

 

Nedgang på 28,9% fra første til siste femårsperiode og nedgang på 35,9% dersom vi regner fra 2. til siste femårsperiode for aldersgruppen 45-64 år.

Aldersgruppen 45+ har i flere år vært omtalt som en risikogruppe i media. Som tallene viser, har dette vært riktig. Gruppen består også her av 20 årsklasser, så totaltallene er høyere enn for barn og ungdom.

Aldergruppen har den svakeste nedgangen med kun 28,9%. Det er bedring, men vi skulle ønske oss en mye større nedgang når vi sammenligner med de andre gruppene. Økt fokus på trafikksikkerhet generelt, som nevnt over, har nok hatt betydning for nedgangen. Bedrifters HMS-fokus har nok også spilt inn.

Vi må selvsagt også ta med at dette er den gruppen som har flest arbeidsaktive og flest aktive trafikanter både privat og gjennom yrkeskjøring.

Dette er en gruppe Nullvisjonen Agder treffer på eks. opplegg for ulike bedrifter, kommunale enheter og andre arbeidsplasser. Noen treffes også på foreldremøter og ulike arrangementer.

I forhold til andre aldersgrupper, er nok dette den gruppen vi treffer færrest av.


 

65

 

Nedgang på 43,3% fra første til siste femårsperiode for den eldste gruppen fra 65 år og eldre.

Ca. 30 mennesker i gruppen har omkommet årlig de siste årene fra 2016, men i 2020 var tallet 22. Kanskje er det starten på en større nedgang?

Økt fokus på trafikksikkerhet generelt, som nevnt over, har nok hatt betydning for nedgangen. Flere og flere eldre deltar også på de populære 65+ kursene som Statens Vegvesen holder.

Det var nesten det dobbelte antallet omkomne for 15-20 år siden, men nedgangen har vært langt bedre for de fleste yngre aldersgrupper som vi har sett på over. 43,3% nedgang er jo egentlig mye, men det er når vi sammenligner alle aldersgrupper at vi ser at en større nedgang kunne vært ønskelig.

Så må vi også ta med her at flere og flere eldre er mobile lenger som trafikanter enn før, så antallet aktive trafikanter i denne gruppen øker.

Denne gruppen trafikanter treffer Nullvisjonen Agder på arbeidsplasser, kurs for eldre bilførere og opplegg for pensjonistforeninger.

 


 

HARDT SKADDE 

Oversikten i denne artikkelen handler om de som har omkommet i trafikken de siste årene. La oss ikke glemme at Norges NULLVISJON også handler om HARDT SKADDE.

Vi har ikke tatt med en oversikt over fordelingen i aldergrupper ang. hardt skadde i denne artikkelen, men vi kan se på totaltallene - noe som viser mange hundre hvert år. Og husk at de som er hardt skadd har mye større skader enn et armbrudd.

Nedgangen over tid har vært stor, men de siste årene har det gått svært lite nedover.

 

År 2010

714

År 2011

679

År 2012

699

År 2013

703

År 2014

674

År 2015

693

År 2016

656

År 2017

665

År 2018

602

År 2019

565

År 2020

456

 

hardt skadde 21

 


Ta kontakt med Nullvisjonen Agder for opplegg på din skole, arbeidsplass eller annet.


Og gjør gjerne som tusenvis av andre - hør vår PODCAST:
https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/253-podcast-fra-nullvisjonen-agder.html

 

 

 

 

 
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv politiet russ paa vei toi vti 

agder fk logo lang

Artikkelvisninger
3574180
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Nullvisjonen Agder med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.