Tidligere forsidenyheter, men mange er like aktuelle hele tiden. 
Nyeste øverst.

 

NOE DU IKKE FINNER? 
BRUK DA VÅRT SØKEFELT - DER FINNES ALLE ARTIKKELNAVN, FILNAVN ETC...

SJEKK OGSÅ NYTT ARKIV 2020 >>

(Arkivene overlapper hverandre litt foreløpig.)


2020

rygg inn 1RYGG INN - KJØR UT. For veldig mange har dette vært rutine lenge - men ikke for alle. Hiv deg på en god trend, og la det bli en vane.
Mange private firmaer - spesielt oljerelaterte, kommunale enheter og andre offentlige etater har "rygge inn" som et krav til sine ansatte i hms-planer, transportplaner eller trafikksikkerhetsplaner.

Hvorfor rygge inn og kjøre ut?

 

 

121276025 3573066646076670 3208778467565105035 oHøsten 2020 kjøpte Nullvisjonen Agder sin egen "Veltepetter", og den var i full drift allerede et par dager etter overtakelse.

På ulike arrangementer, stands og trafikksikkerhetsdager er "Veltepetter"  et godt tilskudd til "Bråstopptilhengeren" som har vært brukt de siste par årene. 

 

 

 

20200922 111919I september ble det arrangert to heldags "kick-off"-samlinger for elever i videregående skoler i Agder. En samling ble holdt i Arendal og en i Mandal. 2-3 elever fra hver av de ca. 20 skolene, pluss en lærer, var samlet for å komme i gang med jobben med trafikksikkerhet på sin skole.

 

 

 

vest 2020 front

Alle førsteklassinger i Agder får også denne høsten gratis refleksvest fra fylkeskommunen. Det deles ut til sammen ca. 4.000 vester i fylket.

Årets vester er grønne, neste år blir det delt ut gule vester, så grønne igjen... Dersom vestene brukes i to år, vil man se forskjell på årstrinnene. 

Dette er et av mange årlige tiltak i Agder som vi vet tas godt imot.

 

 

 

 

sommerfilmerNullvisjonen Agder vet at mange skal reise på bilferie sommeren 2020. Vi har fått laget 4 små filmer med gode råd.
Det dreier seg f.eks. om sikring av barn, pakking av bilen, sjåførens atferd og teknisk tilstand på bilen. Ta det rolig - og ha en fin sommer!

 

 

 

2019 6 15Hvordan går det med de ulike aldersgrupper mht antall trafikkdrepte? Over tid går heldigvis utviklingen rett vei, men det er fortsatt over 100 mennesker som mister livet i norsk trafikk årlig. Og det er fortsatt over 500 som blir hardt skadet og får livet forandret totalt. 

 

 

 

podVi i Nullvisjonen Agder startet våren 2020 vår egen kanal for PODCAST. Vi publiserer der nye episoder fortløpende. Det vil handle om trafikksikkerhet på ulike måter. 

 

 

 

virusDersom helsetilstanden din - eller din medisinering - går ut over dine evner som sjåfør, skal du ikke kjøre. I den perioden vi er inne i nå, tar alle sterkt utvidede hensyn til sine medmennesker mht smittefaren. Det er viktig at alle tar hensyn til hverandre også i trafikken! Er du for syk til å kjøre, skal du la være! Norges nullvisjon er uendret. Nullvisjonen Agders aktivitet påvirkes, så i en periode framover vil vi måtte endre vårt arbeid en del.

 

 

 

20200213 10150213. februar 2020 arrangerte Agder fylkeskommune trafikksikkerhetskonferansen "Sammen om et felles ansvar" i Kr.sand. Trafikksikkerhetskonferansen er et årlig arrangement for alle som jobber med trafikksikkerhet i det nye Agder.

 

 

 

2019Desember 2019 ble en trist måned da 14 personer mistet livet i trafikken. Det gjorde at totalt 110 personer omkom i løpet av 2019 i Norge. 8 av disse mistet livet i Agder. Det positive er at ingen barn 0-16 år omkom i trafikken i 2019.

 

 

 

 


2019

 

Rudskogen reklame 01Vi starter opp Ungdomsprosjektet 2020 i februar. Skal du ha en plass, haster det nå med påmeldingen.

Dette er for deg som er 18-24 år og har førerkort klasse B - eller får det vinteren 2019/20.

 

 

60 vekt 550Vekten av din eller dine passasjerers kropp - eller deres bagasje - kan mangedobles ved en bråstopp. Når farten øker, vil vekten/energien til personer og last øke mye mer.
Dersom farten dobles, vil kollisjonsenergien 4-dobles.
Her kan du enkelt beregne kollisjonsenergi.

 

 

 

forside bilde rapp 18 2Årlig kommer det fyldige rapporter fra Statens Vegvesen om trafikksikkerhetsutviklingen.

Vi har her plukket ut noe fra den siste rapprten fra juni 2019, der utviklingen er oppdatert med 2018-tall.

 

 

 

 

skolebuss film 2Daglig fraktes mange skoleelever i skolebuss. Av og til skjer det hendelser, uhell og ulykker med skolebusser som eks. en kollisjon, en utforkjøring, et velt o.l. Da er det AVGJØRENDE for utfallet at bussens bilbelter brukes. Nullvisjonen Agder har laget en film som viser en skole med flotte rutiner!

 

 

25 44

Utviklingen mht antall trafikkdrepte i Norge over tid går rett vei, dog ikke så raskt som man ønsker. For de fleste aldersgrupper viser tallene heldigvis sterkt fallende antall drepte, men det er også grupper der dette ikke er tilfellet.

 

 

Bøter for manglende bilbeltebruk - AUST- og VEST-AGDER

belte riktigVåre samarbeidspartnere Trond Boye Hansen og Helge Bærland var nylig i kontakt med Statens innkrevingssentral. Deres spørsmål var; Hvor mange forelegg skrives ut for manglende bruk av bilbelter? Og, hvordan er tallene for de ulike fylker og aldersgrupper? 
Resultatene er oppsiktsvekkende!

 

 

ATV film 120Nullvisjonen Agder har laget en film om ATV-kjøring ved hjelp av en erfaren mann på området. Jan Arild Iddeland fra Lyngdal tar oss i denne filmen gjennom 6 viktige ting du bør vite når du kjører ATV. 

 

 

 

 

refleksbrikke 200Nullvisjonen samarbeider årlig med NAF, politiet og andre om å holde reflekskvelder for elever i grunnskolen + foreldre.

Dette gjøres selvsagt på kveldstid, og samarbeidet er med skolenes FAU. Her får både barn og voksne en tydelig demonstrasjon hvor viktig refleksen er.

Å se dette demonstrert i slike settinger er veldig nyttig! Takk til våre samarbeidspartnere!

 

 

 

norge 2018De foreløpige tall for 2018 sier 108 trafikkdrepte i Norge i fjor. Dette er 2 mer enn året før. Agder hadde 10 drepte, mot 4 året før. Fordelingen er 6 i Aust-Agder og 4 i Vest-Agder.

De endelige tallene foreligger som vanlig i mai 2019.

 

 


2018

 

new year2018 ebber snart ut – og det nye året 2019 står for døren.

Et årsskifte forbindes ofte med å ta nye valg, ta grep og gjøre endringer. Det er ofte forbundet med egen livsstil, med mer av det rette og mindre av det gale – vi er nok mange som kjenner oss igjen her…

 

 

 

20181119 101947Alcoa Lista har gjennom 2018 tatt et stort og viktig samfunnsansvar mht trafikksikkerhet i vestre del av Vest-Agder. Bedriften er et aluminiumsverk med ca. 270 fast ansatte og ca. 150 faste sommervikarer - en meget stor hjørnesteinsbedrift i Farsund kommune.

 

 

 

Loland 550Nullvisjonen lanserer nye filmer i november 2018. En serie filmer laget som et "5 på gata"-konsept. I hele syv filmsnutter møter vi gamle og nye figurer skapt og spilt av John Erik Loland fra Mandal.

Vi mener at hans ulike personer får fram en del gode poenger.

 

 

 

refleksdemo 2En ny undersøkelse viser at hele 6 av 10 fotgjengere har opplevd farlige situasjoner i trafikken i mørket. Likevel er det kun 1 av 10fotgjengere som alltid husker å bruke refleks.

Refleksbruken må åpenbart bli bedre! 

 

 

 

 

logo hvit 500I disse dager pågår en høring om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Slike obduksjoner kan gi dypere kunnskap om hvilke faktorer som tar liv i trafikken.
I dag vet man mye om dette - men ikke nok.
Vi har sett litt på hva man vet.

 

 

 

brosjyrer web 02Nullvisjonens nye brosjyreserie er nå ferdig trykket. Vi deler disse ut i ulike sammenhenger. Kurs, foredrag, arrangementer, foreldremøter mm. Flere rådhus og andre steder vil få brosjyrene utstilt i løpet av høsten 2018. 

Innholdet er nyttig informasjon for alle.

 

 

feriebil 1Sommerferien står for døren, og med ferietid følger også økt bilbruk for svært mange, lengre kjøreturer og nye opplevelser. Bilen bringer deg til ditt reisemål – eller kanskje er reisen selve målet? Bilen lastes ekstra, og vi er spente, trivselsfaktoren stiger – men kanskje også stressnivået?

 

 

 

moped 2Transportøkonomisk institutt (TØI) har tall for risiko for MOPED og LETT MC som er ganske stygge sammenlignet med andrekjøretøy.

Tallene er basert på risiko for dødsulykke pr. kjørte milliard kilometer.

Risikoen for trafikanter på motoriserte tohjulinger er svært høy.

 

 

 

ts plan 18 21 120Norge er best i verden på trafikksikkerhet, men skal bli enda bedre. Tidlig i mars 2018 ble Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 lagt fram.
136 konkrete tiltak finnes i planen - tiltak som skal redde liv.
For 5. gang legges det fram en slik 4-års plan, og NULLVISJONEN ligger fortsatt til grunn for arbeid med trafikksikkerhet.

 

 

 

 

barnestol 2Mange barn sikres feil i bil, og risikoen for alvorlige skader er da stor dersom bilen får en bråstopp.
Det er IKKE nok å ha et riktig tilpasset babysete eller den beste barnestolen. Riktig bruk er avgjørende!
Man må sørge for at setet eller stolen er riktig festet i bilen - OG passe på at barnet sitter godt festet og at beltene (stolens ellerbilens) brukes på riktig måte.

 

 

 

ungdomsprosjektPåmeldingen til årets ungdomsprosjekt er i full gang. Mange har allerede meldt seg på, men det er fortsatt noen ledige plasser igjen. 
Deltakerne premieres med enten en flott dag på Rudskogen med landets beste instruktører - eller en bilreparasjon til kr. 5.000.

 

 

 

statistikk 2017Antall trafikkdrepte i 2017 viser stor nedgang fra året før. De foreløpige tallene forteller om 106 omkomne på norske veier i fjor. Men fordelingen på alder og kjønn er ikke jevn - og den er ikke tilfeldig.

 

 

 


2017

 

carl 120Nullvisjonen har fått lagd en del filmsnutter som retter fokus mot ulike temaer innen trafikksikkerhet. Filmene er positivt vinklet via gjennomgangsfiguren Carl som tar kloke valg.

Alle 11 Carlfilmer kan sees i denne artikkelen.

 

 

20171121 104352Motoriserte rulletoler ser man flere og flere av. Disse "kjøretøyene" er definert som gående i følge trafikkreglene. Det vil si at brukerne skal oppføre seg som om de hadde spasert i trafikken - på fortau, i gangfelt, på gang- og sykkelvei og langs bilveier.

 

 

20171108 134535Lærere og elever fra de videregående skolene i Vest-Agder var onsdag 8. november samlet til kick-off i Søgne. Et par elever og et par lærere fra hver av skolene startet med dette planleggingen av dette skoleårets trafikkdager.

 

 

kjor me vedFilmen "Kjør me ved" (kjør med vett) ble lansert 11. oktober 2017. I filmen møter vi ungdommer i et bygdemiljø som tar fatt i egen kjørekultur - en kultur de ønsker å endre.

Spredningen av filmen har vært enorm. 

 

 

barneseter 1Høsten er en travel tid for oss i Nullvisjonen med deltakelse på en rekke foreldremøter. Skoler, og spesielt barnehager, har godt fokus på trafikksikkerhet overfor sine barn og elever. Foreldrene er viktige å nå i den sammenhengen. 

 

 

kvinesdal pngKvinesdal kommune ble tildelt Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017 på 1 million kroner. For første gang ble en kommune på Agder vinneren.

 

 

kollisjon-120Dødsulykkene i landet som helhet er nesten halvert i juni og juli 2017, sammenlignet med samme måneder i 2016.
Tallene for årets første syv måneder viser en utvikling i meget positiv retning.
Men EN er en for mye. Statistikk er ikke interessant for de som rammes.

 

 

 

ts 05Det tradisjonelle russekurset flyttes i år til Søgne vgs, og dagen er satt til onsdag 8. november. Kurset er en samling for 2-3 russ og lærere fra hver av Vest-Agders videregående skoler og er "kick-off" for skolenes planlegging av sine trafikksikkerhetsdager.

 

 

 

Trafikksikker kommune stempel 400x400Vi gratulerer Kvinesdal kommune i Vest-Agder med sertifiseringen «Trafikksikker kommune» tildelt av Trygg Trafikk.

Dette er den første kommunen i Vest-Agder som har oppnådd dette. 5 andre kommuner i fylket er i prosessen på ulike stadier. 2 kommuner i Aust-Agder er allerede godkjente.

 

 

 

 

arne 2En "ny" trafikantgruppe inntar nå veiene. Det er en "ny" opplevelse for denne trafikantgruppen – og det er "nytt" for alle andre trafikanter. Og slik er det hver vår.

Motorsyklene kommer på veien. 22 personer mistet livet på MC i 2016. Kan vi unngå dette i år?

 

 

 

ts dag 16 aTrafikksikkerhet er for de aller fleste videregående skolene prioritert på topp i ukene før russetiden. Da er det høysesong for Nullvisjonen. Det arrangeres trafikksikkerhetsdager på de videregående skolene rundt i hele Vest-Agder fylke.

 

 

 

eramet6Hjørnesteinsbedriften Eramet i Kvinesdal, med nesten 200 ansatte, har vinteren 2017 virkelig tatt samfunnsansvar. Det er satt av tid til en kursrekke om trafikkatferd - midt på dagen i beste produksjonstid.

 

 

krasj 120Ruskjøring er en av de virkelig store årsaker til dødsulykker i trafikken. UP og det ordinære politiet klarer nå å ta lang flere enn før – både pga nye instrumenter og intensiverte kontroller.
Svært mange av ruskjørerne tas i Agderfylkene.

 

 

 

vaf 160I Vest-Agder fylke er trafikksikkerhetsarbeidet høyt prioritert. Norges nullvisjonstenking er tatt på alvor, og fylkeskommunen har tatt et par skritt mer enn andre mht holdningsskapende arbeid.

 

 

 

2016Det foreløpige tallet for antall omkomne i trafikken i 2016 er klart og viser ved nyttår 135. Endelig tall kommer i mai måned. Hele 117 av de omkomne er menn, og en tredjedel er i aldersgruppen 45+.

 

 

 

fartsgrense 90Fra 1. januar 2017 har Samferdselsdepartementet bestemt at satsene for forenklede forelegg i trafikken økes. Politiet tror økningen kan ha en god forebyggende effekt.

Mange av de forenklede forelegg dreier seg om fart. Vi vet at fart er medvirkende årsak til mange dødsulykker i trafikken - faktisk den største medvirkende årsaken! Kanskje kan økte bøtesatser hjelpe?

 

 

 


2016

 

Detaljert informasjon om alle ulykker tilgjengelig

svv veikartVi anbefaler en karttjeneste fra Statens Vegvesen med all info om vei. Her kan man finne eks. trafikkulykker med detaljert informasjon om hendelsen og en mengde annet som brøyting, fartsgrenser, veidekke, tilstand på veien, kameraer osv.

Kommuner kan ved hjelp av denne tjenesten eks. lage nøyaktige oversikter over ulykker i sin kommune på ulike veityper.

 

 

 

Artikler på vår nettside er lest over 1 mill. ganger

cake nov 1628. november 2016 passerte vår nettside 1.000.000 leste artikler. Dette er etter vårt skjønn et svært høyt tall etter mindre enn 4 år på nettet.

Hensikten med denne websiden er å informere om trafikksikkerhet - hovedaklig med fokus på trafikanters atferd. Siden inneholder også informasjon om det arbeidet som drives i våre tre regioner.

 

 

 

Ulykker med ATV

atv 1ATV-er spesielt utsatt for velteulykker. Smalere sporvidde, høyere tyngdepunkt og kortere akselavstand enn mange andre typer kjøretøy kjennetegner en ATV. Det skal mindre fart til, sammenlignet med en vanlig personbil, før man mister kontrollen.

 

 

 

st40 bildeHøsten 2016 kom stortingsmelding 40; "Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering". Det er første gang på nesten 30 år at vi får en stortingsmelding som kun handler om trafikksikkerhet.

 

 

 

14352104 1232193970163961 5004276301232321194 oNullvisjonens ungdomsprosjekt er målrettet mot aldersgruppen 18-24 - en aldersgruppe som dessverre er svært ulykkesutsatt. Prosjektet gjennomføres årlig i alle våre tre regioner og består av en kursrekke på 4 samlinger samt en premietur til Rudskogen for dem som gjennomfører.

 

 

trafikkvettreglerDet viktigste bidraget til videre nedgang i antall trafikkdrepte er vår egen atferd - vårt trafikkVETT. Veitrafikkloven regulerer trafikken på en god og trygg måte, men mange omkommer likevel pga av egen og andres atferd - en atferd som IKKE følger reglene. Hva er det viktigste mht TRAFIKKVETT?

 

 

 

telefon tryggtrafikk 16Mange mister livet i trafikken på grunn av bruk av mobiltelefon. Uoppmerksomhet er medvirkende årsak til ca. 30% av dødsulykkene - og det er dessverre åpenbart at telefonbruk er sentralt i dette bildet.

 

 

 

kollisjon-120I april og mai døde det kun menn i norsk trafikk, 8 menn i april og 6 menn i mai - ingen kvinner.

Nesten en tredjedel av de trafikkdrepte de første fem månedene er menn i alderen 40-65 år.

Færre ungdommer dør - men flere i deres foreldregenerasjon. 

 

 

 

Nå holdes det svært mange 65+ kurs. Anbefales!

65 plussStatens Vegvesen holder svært mange 65+ kurs, og påmeldingssystemet er nå blitt meget bra.

Kurset er helt frivillig, det tester ikke kjøreferdigheter og har ingen prøver man må bestå. Anbefales!!

 

 

Forbaska syklister?

gul-sykkelSyklister VS bilister - vårens skumleste eventyr?

Når starter det noen kaller tålmodighetssesongen på veien. Syklister er irriterte på bilister som tuter på dem og nesten sneier borti dem - og bilister er irriterte på syklister som kjører for mange i bredden.

 

 

Mange trafikksikkerhetsdager - og en god appell

ts-dag-16-aVåren er høysesong for Nullvisjonen. Da arrangeres det såkalte TS-dager - trafikksikkerhetsdager - på de aller fleste videregående skolene i hele fylket. TS-dagene inneholder både informasjon, følelsesladde innlegg, elevdeltakelse og "action".

 

 

 

Nullvisjonen lanserer ny film

film langenesI filmen tar vi for oss noen av de dagligdagse utfordringene som oppstår når vi ferdes i trafikken – og vi får se konsekvensen av å ikke bruke hodet.

 

 

 

Trafikksikkerhet er en dugnad - et delt ansvar

sort mini 180Trafikksikkerhet er en dugnad der vi alle må bidra! Den viktigste faktoren for økt trafikksikkerhet er vår egen atferd. De aller fleste ulykker skyldes at trafikanter tar feil valg.

Antall trafikkdrepte kan mer enn halveres om alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt, bruker bilbeltet og lar telefonen ligge.

 

 

 

Trafikksikkerhetskonferanse i Kr.sand 10. mars

TS konferanse krs 2016 liteTorsdag 10. mars settes det fokus på trafikkatferden til generasjonen 45+. En rekke aktører står bak og man kan nå melde seg på.

 

 

 

Lindesnes kommune er også med i Nullvisjonen

lindesnes 2Nylig vedtok Lindesnes kommune at de ville være med i Nullvisjonen. Med det er "Nullvisjonsfamilien" i regionen komplett.
Alle kommunene i Lindesnesregionen er nå med - og hele 14 av 15 kommuner i Vest-Agder fylke er med.

 

 

 

Mandal er nå med i Nullvisjonen

mandal 16Mandal kommune er nå kommet med i Nullvisjonen. 13 av 15 kommuner står dermed sammen med Vest-Agder fylke om denne satsingen.

Bystyret i Mandal kommune vedtok allerede 24. april 2014 at de var positive til deltakelse.

 

 

Foreløpige tall: 125 trafikkdrepte i 2015

2015 foreløpigDe foreløpige tallene for 2015 forteller om 125 trafikkdrepte. Det endelige tallet kommer som vanlig i mai 2016.

Nedgangen fra 2014 er betydelig for landet som helhet med hele 22 færre drepte enn i 2014. I Agder ser vi ikke denne nedgangen.

 


2015 

 

Biler som rygger - en fare for myke trafikanter

flyer parkering 2Visste du at det er tryggest å RYGGE INN på en P-plass – og KJØRE UT igjen? Tryggest for myke trafikanter.

Man har mer oversikt når man kjører ut av en luke enn når man rygger ut - oversikt over fotgjengere.

 

Glatt vei - sjekke bremselengde og stopplengde

stopplengde 2

Økt fart gir betydelig lengre stopplengde.
Glatte veier gir oss mye lengre stopplengde enn på bare veier - noe som igjen krever lavere fart.

Dette er logisk for de fleste, men her kan du lære mer om dette emnet + prøve en animert kalkulator.

 

Nullvisjonens kollisjonsvekter

60 vekt 550Gjennom flere år har Nullvisjonen solgt kollisjonsvekter til hele landet. Skoler, trafikkskoler, NAF-stasjoner, trafikksentre etc. har vist stor interesse for disse.

Vektene viser brukerne som veier seg veldig konkret hvilke krefter som er i sving når et kjøretøy får en bråstopp.

 

På tide å gjøre seg synlig

refleksbrikke 200Torsdag 15. oktober markeres den nasjonale refleksdagen 2015.

Høsten og vinteren er mørk, så det er nødvendig å gjøre seg synlig i trafikken. Bruk av refleks reduserer faren for å bli påkjørt med 85-90%.

Vi er svært gode til å utstyre barn med refleksutstyr, men ungdom og voksne er ikke gode nok. Gjør noe med det!

 

 

 

Nullvisjonens QUIZ-side

quiz knapp1. oktober 2015 åpnet vi en quiz-side samtidig med at vi rundet 500.000 artikkelvisninger på vår nettside. Forhåpentligvis vil dette interaktive tilbudet føre til enda mer bruk av vår nettside. 

 Mange fotgjengere omkommer i trafikken

fotgjengere 05 14De siste 10 årene har 239 fotgjengere mistet livet i norsk trafikk når de har gått langs veien eller har krysset veien.

Hva kan gjøres?

 

 

Bruken av sykkelhjelm viser god økning

pics Sykkelhjelm2Bruken av sykkelhjelm i Norge har de siste 12 årene steget med ca. 20%.

Et nasjonalt mål for 2018 er en ytterligere økning i bruken på 10-15%. Målet for 2018 er at bruken kommer opp til 90% for barn under 12 år og 60% for ungdom/voksne.

Hjelmbruken stiger også i våre naboland.

 

 

  •  
  • 45 64 til 2014Statistikken viser en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i Norge totalt sett.

    Nedgangen er meget tydelig for alle aldersgrupper - bortsett fra for gruppen 45+, og bak tallene finner vi et stort flertall menn.

 

 

forovervendt barnesete 1Barn bør sitte i bakovervendt barnesete så lenge som mulig - helst til de er 4-5 år gamle.

Loven sier at barn skal sitte bakovervendt til de veier 9 kg, men ekspertene mener dette er altfor tidlig å snu barna.

I Agder og Rogaland er vi ikke flinke nok.

 

 

Positiv utvikling fortsetter - færre mister livet

stat juli 15

49 personer mistet livet i trafikkulykker i Norge første halvår av 2015. Dette er 26 færre enn i de første seks månedene i fjor.

2015 kan muligens bli det første året man kommer under 100 trafikkdrepte.

 

 

Pakk feriebilen riktig

pakket bil

Usikret last i bilen kan være livsfarlig ved en bråstopp. Løse gjenstander får en enorm kraft når de kommer fykende framover. 

Pakk feriebilen riktig, så har du redusert risikoen betydelig.

 

 

Nye mopedfilmer fra Kvinesdal VGS

mopedfilmerElever på vg1 på linja medier og kommunikasjon i Kvinesdal har lagd hele 7 filmer for Nullvisjonen.

Filmene var deres prosjekt til fordypning (PTF) våren 2015.
Temaet var "MOPED og trafikksikkerhet".

 

 

Kun 36% bruker belte i buss

belte i buss97% bruker belte i bil, men tallene fra Statens Vegvesens undersøkelser er elendige mht beltebruk i buss - kun 36% bruker belte.

Hvorfor? Kan vi få til en økt bevissthet og en holdningsendring?

 

 

 

 

Blindsoner tar syklisters liv, hjelm kunne reddet 25

sykkel blindsone 2Statens Vegvesen har en analyse av 71 dødsulykker for syklister de siste årene (2005 - 2012) som viser at mange av de omkomne syklistene befant seg i blindsoner til tunge kjøretøy. Tallene viser også at hjelm kunne reddet ca. 25 personer.

 

 

 

Antall eldre over 75 år med førerkort er femdoblet

lista 1Antall førerkortinnehavere over 75 år har nesten femdoblet seg de siste 10 årene.

2004: 108.123 
2014: 492.254

 

 

Trafikksikkerhetsdager på løpende bånd

02Våren er høysesong for Nullvisjonen. Da arrangeres det såkalte TS-dager - trafikksikkerhetsdager - på de videregående skolene rundt i hele fylket. TS-dagene inneholder både informasjon, elevdeltakelse og "action".
Mange steder kalles dagen for "Russ, rus og trafikk".

 

 

Det kan ennå bli glatte veier

glatt vei 15Våren nærmer seg, men vi kan likevel oppleve glatte veier ennå i 1-2 måneder, og skal man til fjells vil man uten tvil måtte kjøre på glatte veier.

HVA MED BREMSELENGDEN?

 

 

Hvilke trafikanter mistet livet i trafikken i 2014?

norge stat 2014 120De foreløpige tallene for 2014 viser at 149 mennesker mistet livet i norsk trafikk i 2014. Tallet er det nest laveste på 64 år, men bak tallet skjuler det seg stor sorg blant familier, venner, kolleger, naboer...

 

 

30 kampanjebilder

pekefinger120Her har vi samlet de 30 bildene vi brukte i en Facebook-kampanje fra november 2014 til januar 2015 - og som nok blir brukt en hel del framover også.

Små påminnelser via fakta er tanken.

 

 

 

Elev på videregående har lagd tegneserier for oss

webKaroline Bessesen Ekerheim har lagd en rekke tegneseriestriper for oss.

Temaet er foreldre som viktige rollemodeller for sine barn.

 

 

 

 


2014 

 

Russ og trafikk - ny filmserie

russefilmerFilmskaperen Marius Loland har lagd en ny filmserie for oss - denne gangen med temaet RUSS OG TRAFIKK. Marius fikk tildelt "knaggene" fart, rus, belte og telefon. Han brukte egne erfaringer og idèer sammen med russens innspill til sine nye filmer.

 

 

 Tid for vinterdekk - hvordan er reglene?

vinterdekk-1Nytt fra 1. november 2013 er et krav om minimum 3 mm mønsterdybde for vanlige personbiler i vinterhalvåret. Tyngre biler - over 3500 kg - har fått krav om minimum 5 mm mønsterdybde.

Må man ha vinterdekk? 
Når må man skifte - hvilke datoer gjelder? Les mer info...

 

 

 

Flere tiltak for å redusere trafikk ved skoler - Furulunden, Mandal

hjertesone-furulundenFarsund kommunes hjertesoner rundt skolene blir mer og mer kjent. Nå sprer dette tiltaket seg til andre steder - denne gangen til Furulunden skole i Mandal.

Hensikten med tiltaket er å redusere trafikkmengden rett ved skolene - trafikk som i hovedsak skyldes mye foreldrekjøring. Et tilleggspoeng er ønsket om mer aktive skolebarn - barn som går til skolen i stedet for å bli kjørt. Vinn - vinn!

 

 

 

 

Kampanje mot teksting i bil

profilbilde-tekst1. september 2014 startet vi en Facebookside som heter IKKE TEKST NÅR DU KJØRER. Allerede etter 2 uker hadde denne siden over 2000 "likere". Vi ønsker likevel mange flere!

Reglene for mobilbruk i bil ble betydelig skjerpet for ca. 1,5 år siden - 2. mai 2013 mht dette. Likevel ser man daglig at folk stirrer ned i sin telefon under kjøring. En holdningsendring trengs! 

 

 

 

Kan vi unngå en ny ulykkessommer?

kollisjon-120Tallene for mai 2014 viser at 19 personer omkom i norsk trafikk. Er dette starten på enda en ulykkkessommer?

Sommeren 2013 døde det 58 personer på norske veier i løpet av juni, juli og august.
Står vi foran er ny ulykkessommer?
 

 

 

 

Forsker Trond Boye Hansen foreleser ofte hos oss

boye-1Trond Boye Hansen er ansatt ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og forsker på personskader og dødsfall etter trafikkulykker.

Boye Hansen tar stadig turen til oss her sør for å delta som foreleser på ulike arrangementer. Forelesninger som gjør inntrykk.

 

 

 

18pluss kurs for politikere

18pluss-01Hele 5 ordførere, politiet og mange fra administrative stillinger deltok nylig på 18pluss-kurs for voksne.

Kurset kom i stand etter ønske fra Listerrådet, og Listerregionen var representert med hele 4 av 6 ordførere. Her tas trafikksikkerhet på alvor.

 

 

Flere trafikkdrepte enn i fjor

100-2014I løpet av i de 7 første månedene av 2014 har 100 mennesker mistet livet i norsk trafikk - 3 av disse i Vest-Agder og 1 i Aust-Agder.

I samme tidsrom i fjor var antallet for hele landet 90.

Det er omkomne motorsyklister som utgjør den største økningen.

 

 

 

Flott satsing i Hægebostad

vester1-haegebostadHøsten 2014 deler Hægebostad kommune ut 2 stk refleksvester til hver husstand.

Vestene er i størrelsen XL og M og er i utgangspunktet tenkt til ungdom og voksne i husstanden.  

 

 

Nesten alle bruker bilbelte, men...

bilbelte-bakseteMer enn 40% av dem som omkommer i trafikken brukte ikke bilbelte.

Beregninger de siste årene viser at ca. 40-50 liv kunne vært spart hvert år dersom alle hadde brukt bilbelte.

Vi i Vest-Agder har et forbedringspotensiale viser en stor bilbeltekontroll i september 2014.

 

 

Årets sykkelkonkurranser er over

IMG 1468bElever på mellomtrinnet i Vest-Agder har i vår gjennomført ferdighetssykling i ulike løyper på sine skoler. De har også besvart vanskelige teoriprøver og vært gjennom løyper i trafikken.

Nå er også finalen for beste jente og gutt fra hver skole over.

 

 

 

 

Dag Otto Lauritzen motiverte for aktivitet og hjelmbruk

DO2-120Dag Otto Lauritzen hadde nylig et flott motivasjonsforedrag på Kyrkejbygd skule i Åseral.

FAU, en rekke bedrifter i kommunen og Nullvisjonen arrangerte et KICK OFF for en sykkel- og hjelmkampanje. Både voksne og barn skriver under på en kontrakt om sykle mye framover - med hjelm.

 

 

 

Forbaska syklister

gul-sykkelSyklister VS bilister - vårens skumleste eventyr?

Når starter det noen kaller tålmodighetssesongen på veien. Syklister er irriterte på bilister som tuter på dem og nesten sneier borti dem - og bilister er irriterte på syklister som kjører for mange i bredden.

 

 

Tour des Fjords med vester fra Nullvisjonen

tour-des-fjords-logoDet store sykkelrittet Tour des Fjords har kjøpt sine refleksvester av Nullvisjonen.

Hele 500 vakter og funksjonærer blir uniformert med refleksvester med vår logo og nettadresse under det 5 dager lange sykkelrittet fra Bergen til Stavanger.

 

 

Trafikkdager

byremo-uMars-juni er høysesong for arrangementer innen trafikksikkerhet. En rekke skoler arrangerer egne trafikkdager for sine elever - de fleste steder for avgangselever på videregående skoler. Men slike dager lages også på en del ungdomsskoler.

Nullvisjonen deltar på det meste - og denne sesongen er i gang!

 

 

Ennå noen plasser igjen på ungdomsprosjektene

rudskogen-paaminnelse-2Nullvisjonens ungdomsprosjekt starter opp i slutten av april. Det er ennå noen plasser igjen, men ikke vent for lenge med å bestemme deg nå.

Påmelding fram til påske - om ikke det blir fullbooket før det da...

Hva er ungdomsprosjektet? (les mer)

 

 

Kurs - informasjon - opplæring

nullvisjonen-trappI vårt holdningsskapende arbeid er kunnskap sentralt. Nullvisjonens viktigste oppgave er å drive kunnskapsbyggende arbeid - drive opplysningsarbeid.

 

 

 

Flere i generasjonen 40+ dør i trafikken

drept-skadd-13-120Trenden er at flere voksne menn omkommer i biltrafikken. Statistikken for 2013 er ikke god for denne gruppen.

Samtidig dør det færre unge i bil enn tidligere. Vest-Agder har for første gang null drepte i denne gruppen. De siste 20 år vi hatt et gjennomsnitt på nesten 4 drepte blant de yngste bilistene.

 

 

Ulykker i Vest-Agder i 2013

braastopp-120I 2013 hadde Vest-Agder 6 trafikkdrepte - en nedgang fra 7 året før.

Vest-Agder har heldigvis ikke hatt det negative tilbakeslaget som resten av landet i 2013.

 

 

 

 


2013 

 

Påbud om refleksvest for mopeder og MC

vest-2Fra 1. januar 2014 er det påbud om å ha med refleksvest på MC og moped.

Dersom man får nødstans langs veien skal vesten brukes slik at fører kan sees. Man kan fort bli stående på uoversiktlige steder - steder der bilister og andre MC- og mopedførere ikke venter at det står folk.

 

 

 

 

Synne er vår ungdomsblogger

synnes-blogg-2Synne er fra Stavanger og går på skole på KVS Lyngdal. Hun er en rimelig fersk bilfører som ikke er redd for å fortelle om sine opplevelser i trafikken. Her får man servert både tabber, redsler, gode råd og litt humor.

 

 

Tid for vinterdekk - hvordan er reglene

vinterdekk-1Nytt fra 1. november 2013 er et krav om minimum 3 mm mønsterdybde for vanlige personbiler i vinterhalvåret. Tyngre biler - over 3500 kg - har fått krav om minimum 5 mm mønsterdybde.

Må man ha vinterdekk? 
Når må man skifte - hvilke datoer gjelder? Les mer info...

 

 

Sikring av barn i bil

barnestol-2BARN SKAL SITTE BAKOVERVENDT LENGST MULIG

Bare 41 prosent av barn mellom ett og fire år sitter bakovervendt i bilen. Det viser en landsomfattende telling utført av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring.

Se instruksjonsfilmer.

 

 

Sikring av barn i buss

barnesete-2 4Det er like viktig å sikre barn i buss som i bil. Bildet viser et forovervendt barnesete for 2-4 åringer, men det er også i buss viktig at barn sitter i bakovervendt barnesete så lenge som mulig - helst opp til 4 års alder - om bussene seter og belter gjør dette mulig.

 

 

 

Nyttårsaksjonen - Aksjon mot trafikkdød 

aksjon-mot-trafikkdødTorsdag 9. januar inviteres det til "Aksjon mot trafikkdød" ved Sørlandsparken/Dyreparken.

Quality Hotel & Resort kl. 15.00 - 18.00 tors. 9/1-2014.
Både innendørs og utendørs markering. Se program.

 

 

Refleks

refleksbrikke-200Høsten er her med svært mørke veier. Kombinasjonen mørke, våte veier og fotgjengere uten refleks er livsfarlig. Hvert år velger noen bort refleks - hvert år blir fotgjengere uten refleks påkjørt.

Torsdag 17. oktober er årets nasjonale refleksdag.
Ta ansvar! Sørg for at alle i din familie BLIR SETT.

 

 

 

 

Informasjonsbrosjyrer

stativer-1Nullvisjonen har utarbeidet 16 forskjellige informasjonsbrosjyrer om trafikksikkerhet. Disse er nå plassert i 2 stativer tilgjengelige for befolkningen på mange kommuners servicetorg - og flere steder kommer.

Dette er gratismateriell.

 

 

Klipp hekken

hekker-120Dersom bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekken i et veikryss, kan de kjøre på og skade, og i verste fall drepe myke trafikanter.

Et barn på trehjulssykkel skal kunne sees fra alle retninger. Da må huseiere med gjerder, hekker og busker helt ut mot veien hjelpe til.

 

 

 

Ulovlig med passasjer på moped

moped-1201. august 2013 kom det ny regler mtp trafikksikkerhet.
Det er nå forbudt å ha med passasjer på moped. Tidligere var det lovlig å ha med en passasjer under 10 år, men dette er det nå slutt på.

Det er også nye regler for passasjerer i baksetet på bil.

 

 

 

Mobilforbudet skjerpet inn

mobiltelefon-nei-mai-2013Fra 2. mai 2013 skjerpes reglene for bruk av mobiltelefon i bil. Det blir kun lov til å bruke tastaturet for å starte og avslutte en samtale.

Dvs. at sending av SMS nå blir forbudt.

 

 

 

Myke trafikanter rammes ved kryssing av vei

type-syklist-ulykke-i-lavere-enn-50Tallenes tale er viktig å lytte til. Man kan faktisk lære mye om trafikksikkerhet av statistikk. Statens Vegvesen har ulykkestall for Region Sør som forteller oss om hvilke situasjoner man som myk trafikant skal være OBS på.

 

 

Ny filmserie fra Nullvisjonen

film-bilde-forsideNullvisjonen har fått hjelp av profesjonelle filmfolk til å lage en ny filmserie. Filmene er ment som en påminnelse til foreldre som daglig oppdrar sine barn i trafikkatferd.

Filmene tar opp temaene "Sykkelhjelm", "Ruskjøring", "Bilbelte", "Telefonbruk i bil" og "Fart".

 

 

Kontroller på Fardal i Lindesnes

Lindesnes avis var med UP på kontroll:

pdfLA-uke-33.pdf

 

 

Vennesla med i Nullvisjonen

venneslaFor ikke lenge siden bestemte Vennesla kommune at de ville være med i Nullvisjonen.

Samtidig bestemte kommunen seg for å bli med i Trygg Trafikk sitt prosjekt "Trafikksikker kommune".

Med dette er hele 12 av 15 av Vest-Agders kommuner med i Nullvisjonen.

 

 

 

Høy fart

up-laser-2– Høy fart er en av de viktigste årsakene til at ulykkestallene stiger på veiene om sommeren. Derfor øker vi innsatsen på utvalgte strekninger, sier UP-sjef Runar Karlsen til Dagbladet.

UP opplyser hvor de vil ha sine kontroller.

 

 

Færre trafikkdrepte i landet som helhet 

nullvisjonen-sortVest-Agder har de 4 første månedene av 2013 to trafikkdrepte. 
Aust-Agder har 0! 
Tre fylker har fortsatt 0 drepte i 2013: Aust-Agder, Vestfold og Oslo.

Hele landet: 
45 trafikkdrepte til nå i 2013 mot 52 på samme tid i fjor.

 

 

Foreldres holdninger betyr mye

vold-alkohol-trafikkHar du barn?
Dersom far eller mor kjører for fort er det veldig sannsynlig at også deres barn vil kjøre for fort. Trafikken er det aller farligste for ungdommer - langt farligere enn både vold og alkohol. Spandèr 7 minutter på denne lille kursfilmen om du har barn!

Årene fra 15-25 er de 10 farligste årene i dine barns liv.

 

 

 

Fotgjengerpåkjørsler i 30 og 50

fotgjenger-30-50Høsten 2012 ble det foretatt tester på Lista der dokker ble påkjørt i 30 og 50 km/t. Testene var simulerte fotgjengerpåkjørsler som skulle vise den store forskjellen mellom de to hastighetene.

 

 

 

Økt fart = økt risiko

fartsøkning-80-94-dobler-risikoenDersom man øker farten så øker risikoen for en ulykke.

Statens Vegvesen har beregninger som viser at dersom man øker farten fra 80 til 94 i en 80-sone vil risikoen for at noen mister livet dersom det skjer en ulykke DOBLES.

 

 

 

Ulykker på Sørlandet

sorlandet-fvn-grafikk-200Avisen Fædrelandsvennen har en interaktiv side med oversikt og opplysninger om dødsulykker på Sørlandet fra år 2000 og framover.

 

 

 

Trafikkdag på Lista

trafikkdag-lista-01Vi har deltatt på mange trafikkdager på Agder denne våren. Trafikkdagen på Lista inneholdt litt action i tillegg til flere foredrag og bidrag fra sannhetsvitner.

Se FILM fra arrangert ulykke.

 

 

Innovative jenter i Flekkefjord

vinnerneUngt Entreprenørskap samlet for en stund siden 140 ungdommer fra Listerregionen på Lista flystasjon til Gründercamp. Dette er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Vinnerne hadde svar på HVORDAN FÅ FLERE UNGDOMMER TIL Å BRUKE SYKKELHJELM?

 

 

Tiltak for å få ned farten

skilt-gjennomsnittsmålingStatens Vegvesen tar nå i bruk et nytt skilt for å varsle om gjennomsnittsmålinger.

Såkalt ATK (automatisk trafikkontroll) har punktmåling (vanlige fotobokser) som det vanligste, men gjennomsnittsmålinger kommer nå på flere strekninger.

 

 

 

Flere ruskjørere blir tatt 

pillerEtter at nytt regelverk for kjøring med annen rus enn alkohol ble innført, har antall saker der politiet har stanset bilførere på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring økt betydelig.

Politiet er fornøyd med den nye lovgivningen.

 

 

Syklister som tar ansvar

sykkel-gangfelt-2Statens vegvesen har i samarbeid med Syklistenes Landsforening utgitt et hefte med informasjon om trafikkregler for syklister.

 

 

 

Skoleveier - Farsunds idè

farsund-kartI Farsund er det tegnet kart med et hjerte rundt skolene - hjertesoner. Foreldrene setter av sine barn i god avstand til skolen - utenfor hjertesonen - elevene går selv det nærmeste stykket til/fra skolen. Antall biler rundt skolene er redusert kraftig.

 

 

Skoleskyss

skolebuss-1En ny forskrift for skoleskyss gjelder fra 1. juli 2013. Alle passasjerer skal ha sitteplass med bilbelte.

Trygg Trafikk har laget en informasjonsbrosjyre for sjåfører, selskaper, skoler, elever, foreldre...

 

 

MC-førere må ha et aktivt blikk

arne-1«Det gjelder å ha et aktivt blikk for å kunne følge ekstra godt med på trafikken når man kjører motorsykkel – spesielt trafikk som kommer inn fra sidene», sier MC-entusiast Arne Danielsen fra Lyngdal.

Arne har kjørt MC i mer enn 25 år og forteller at man som MC-fører hver vårsesong må venne seg til kjøringen på nytt – man er ikke «helt varm i trøya» sånn med det samme.

 

 

 

Lastebilers blindsoner

blindsone-lastebilEr du klar over hvor vanskelig det kan være for en lastebilsjåfør å se deg i trafikken?
Lastebilsjåførene selv er klar over dette, og handler så forsiktig de kan - men vi er avhengige av et godt samspill i trafikken.

 

 

Kjøreferdigheter og sikkerhetsmotivasjon

okte-kjoreferdigheter-redusert-sikkerhetsmotivasjonFerske sjåfører har langt større risiko for å komme ut for ulykker enn mer erfarne sjåfører. Figuren her (Sagberg & Bjørnskau) viser hvordan kjøreferdighetene øker ganske raskt, men den viser også hvordan den ferske sjåføren får mindre og mindre fokus på sikkerheten. Ungdommer i alderen 18-25 er en utsatt risikogruppe .

 

 

Bilkjøring og SMS

texting-filmGår det an å kjøre bil og skrive sms samtidig?

Nei - det gjør det ikke! Det er også svært trafikkfarlig.

Dette er testet... 

 

 

Dobling i antall førerkortbeslag

257-førerkort-1Det kjøres friskt på Agder! Første halvår i 2013 er antall førerkortbeslag doblet i forhold til i fjor.

Og farten fortsetter å øke.

 

 

 

Pakk bilen riktig

bagasje-1

Det nærmer seg ferietid og pakking av bilen. Se filmer om emnet HER og fakta HER. God ferie!

 

Syklister som tar ansvar

sykkel-gangfelt-2Statens vegvesen har i samarbeid med Syklistenes Landsforening utgitt et hefte med informasjon om trafikkregler for syklister.

 

 

 

Nå fylles vei og gater med syklister

syklistenes-landsforbund-skiltforslagVåren + flere syklister = sant
Her er ønskeskiltet til Syklistenes landsforbund - en idè videreutviklet fra Danmark.
Avisene fylles om våren opp av artikler og reportasjer. Det er leserbrev fra syklister og bilister. Noen er sinte - både syklister og bilister, andre oppfordrer til godt samspill. Les gode råd.

 

 

Påsketrafikken gir ulykker

Påsketrafikken gir dessverre mange ulykker. 5 personer ble drept i fjorårets påsketrafikk.

- Uansett hvor du kjører må du tilpasse farten etter forholdene. De fleste påskeulykkene er typiske utforkjøringer. Forbikjøringer i tett trafikk fører ofte til påkjøring bakfra eller utforkjøring, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

 

Russ på vei

russ-pa-veiNy nettside for dere som er russ og tenker russebil. Her finner dere info om sikkerhet og godkjenninger + gode råd om kjøp og ombygging osv..

 

 

 

Sjekk risikoen for 18-åringer

trollveggen-120pDette søylediagrammet viser en søyle pr. leveår - fra alder 0 år til 80 år. Man ser en meget høy søyle for 16 åringer på moped og en enda høyere søyle for 18-åringer i bil.

 

 

 

 

NOE DU IKKE FINNER? BRUK VÅR SØKEFUNKSJON - DEN FINNER ALLE ARTIKKELNAVN, FILNAVN ETC...

logo-hvit-500

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4043777
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder