trollveggen-120pDette søylediagrammet viser en søyle pr. leveår - fra alder 0 år til 80 år. Man ser en meget høy søyle for 16 åringer på moped og en enda høyere søyle for 18-åringer i bil.

 

trollveggen

Søylenes høyde angir antall drepte og skadde over en 8 års periode - altså ingen tilfeldigheter.

Dette levner ingen tvil om hvem som er mest utsatt i trafikken - og dermed hvem som må være bevisst at de befinner seg i risikogruppen.

Les mer om dette her >>