Et av de viktigste arbeidsfeltene for Nullvisjonen er kursvirksomhet.

Vi holder kurs for alle aldersgrupper og i mange ulike sammenhenger. 

BARNEHAGE

 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på eks. sikring av barn i bil og foreldrenes rolle i trafikkopplæring 

BARNESKOLE

 • Informasjon for elever på småskoletrinn og mellomtrinn
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på både hjelm, refleks, sykkel, sikring av barn i bil og foreldrenes rolle

UNGDOMSSKOLE

 • Informasjon for elever generelt
 • Eget opplegg for 10. trinn - og spesielt for grupper med trafikk valgfag
 • Informasjon for ansatte
 • Foreldremøter med vekt på sykkel, hjelm, mopedkjøring og foreldrenes rolle

VIDEREGÅENDE SKOLE

 • Informasjon for alle trinn, men stor vekt på trafikksikkerhetsdager og lignende arrangementer
 • Informasjon for ansatte

UNGDOMSPROSJEKT

 • Årlige ungdomsprosjekt med informasjon for ungdom i alderen 18-24, besøk av sannhetsvitner, deltakelse på 18pluss-kurs og banekjøring på RUDSKOGEN

ARBEIDSPLASSER / BEDRIFTER / KOMMUNALE ENHETER

 • Informasjon og førstehjelp for ansatte i private bedrifter/arbeidsplasser, kommunale enheter
 • Bevisstgjøring rundt bedriftens trafikk kultur og ansattes holdninger
 • Hvordan fremstår bedriften i trafikken med logo på bilen

IDRETTSKLUBBER

 • Informasjon for både ledere og aktive ungdommer og voksne i klubber og foreninger med vekt på transport til og fra trening og arrangementer

FORENINGER/KLUBBER

 • Informasjon for ulike foreninger som eks. Lions, NAF, pensjonistforeninger...

NYE NORDMENN

 • Informasjon for nye nordmenn holdes på norsk eller engelsk
 • Grunnleggende om norsk trafikk for gående ogsyklister, det å være passasjer buss og bil

BRÅSTOPP / VELTEPETTER

 • Nullvisjonen har både en bråstopptilhenger og veltepettertilhenger som er svært mye i bruk på ulike arrangementer
 • Vi bruker også eks. kollisjonsverkster og promillebriller

POLITIKERE

 • Informasjon for kommunestyrer, fylkespolitikere, utvalg

BEFARINGER

 • Hjelpe kommunene med deltakelse på ulike befaringer

ULIKE FORA

 • Deltakelse i eks. trafikksikkerhetsutvalg