60 vekt 550Vekten av din eller dine passasjerers kropp - eller deres bagasje - kan mangedobles ved en bråstopp. Når farten øker, vil vekten/energien til personer og last øke mye mer.
Dersom farten dobles, vil kollisjonsenergien 4-dobles.
Her kan du enkelt beregne kollisjonsenergi.

 


Eks. vil en person på 80 kg ha en energi på 2013 kg ved en bråstopp i 80 km/t.

Prøv selv med din vekt her.


 

 

Nå vet du hvor viktig det er å sikre deg selv, dine passasjerer og bagasje.

Det er store krefter i sving - krefter som kan være svært farlige!

 

 


STATENS VEGVESEN:

"Hvis du står på en stol, slipper deg mot bakken og tar deg for, så tilsvarer det å kollidere i ca. 12-15 km/t uten bilbelte."
Se mer om dette her >>


TA ELEFANT I BUSS-TESTEN HER >>>

 Newton:
https://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/mekanikk/newtons-lover


Kinetisk energi:
https://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/energi/kinetisk-energi

 


 

EXCEL:
Samme system som tabellen over kan hentes ned som Excel her for bruk offline >>