Her samler vi lenker fra noen oppslag i media. Nyeste øverst.

 


2021

 

Reportasje fra reflekskveld, Bjelland, Lindesnes avis november 2021:
https://www.l-a.no/nyheter/i/y49wMx/refleks-og-foerstehjelpsopplaering-til-baade-barn-og-voksne

 

 

Reportasje fra blindsonedemonstrasjon, Vigmostad, Lindesnes, november 2021:
https://www.l-a.no/nyheter/i/nW06lm/fikk-trafikkopplaering-her-forsvinner-en-hel-skole

 

 

Reportasje fra trafikkdag på Vassmyra ungdomsskole, Lindesnes, juni 2021:
https://www.l-a.no/nyheter/i/rgk1dR/fikk-opplaering-om-trafikksikkerhet-og-rus-elever-fikk-teste-hinderloeype-med-promille 

 

 

Reportasje ang. elektriske rullestoler og bilisters respekt, Lindesnes, jan. 2021:
https://www.l-a.no/nyheter/i/zgM2rr/jeg-tror-ikke-folk-tenker-over-at-de-maa-stoppe-for-oss 

 

 

Artikkel ang. trafikkåret 2020, Lindesnes avis, jan. 2021:
https://www.l-a.no/nyheter/i/eKaqXg/faerrest-trafikkdoedsfall-i-agder

 


2020

 

Reportasje fra podcastinnspilling på Øyslebø, Lindesnes avis, des. 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/zg0d21/fikk-kjenne-braastopp-paa-kroppen

 

Artikkel om fartsgrense ved barnehage i Mandal, Lindesnes avis, nov. 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/lEzgpA/krever-lavere-fartsgrense-langs-barnehage-vei

 

 

Reportasje fra utdeling av refleks på Blomdalen ung.skole, Lindesnes avis, nov. 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/866Wdr/delte-ut-400-reflekser-til-ungdomsskoleelever

 

 

Artikkel om trafikkambassadører i VGS i Agder, Lindesnes avis, sept. 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/PR3z9J/tester-ut-nytt-konsept-ungdom-skal-bidra-til-aa-redusere-trafikkulykke

 

 

Reportasje vedr. utrygg skolevei i Songdalen, N247, mai 2020:
http://n247.no/?nyhet=11766&tittel=-_Dette_er_ikke_en_trygg_skolevei&fbclid=IwAR1gBppmirBEx1DXd2xRFPLYlxIst4V8PHlG5KgimviB5n_6EbM-mepCVHE

 

 

Reportasje fra refleksaksjon i Mandal, Lindesnes februar 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/kJGlQA/delte-ut-refleks-til-elevene-vi-har-ingen-aa-miste

 

 

Reportasje fra Kick-off for russen 2020 på Hald, Lindesnes januar 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/Jog4x4/trafikktrygg-russ-med-holdninger-paa-rett-vei

 

 

Artikkel om kveld med nødetatene, Lindesnes, januar 2020:
https://www.l-a.no/nyheter/i/Jo29X7/fikk-bruke-brannslukningsapparat-midt-i-byen

 

 


2019 

 

Reportasje fra trafikkdag på Vassmyra ungd.skole, Lindesnes, juni 2019:
https://www.l-a.no/nyheter/i/8mXaX2/-Merker-jeg-blir-litt-redd-for-a-kjore-bil-na

 

 

Artikkel om skolevei i Holum, Lindesnes, februar 2019:
https://www.l-a.no/nyheter/i/m6mvn0/Vil-ta-Mollsletta-opp-i-driftsstyret 

 

 

Reportasje om kick-off for russen, Lindesnes, januar 2019:
https://www.l-a.no/nyheter/i/gPMvJq/Fikk-se-en-trafikkulykke-pa-nart-hold

 

 


2018 

 

Artikkel om sikring av barn og bilbeltebruk, Lindesnes februar 2018:
https://www.l-a.no/nyheter/i/e1ExQ4/Er-Linnea-sikret

 

Forhåndsomtale av kurskveld om sikring av barn i bil, Lindenes februar 2018:
https://www.l-a.no/nyheter/i/ngykVd/Mye-feil-sikring-av-barn-i-bil

 

Artikkel om befaring etter ulykke, Lindesnes avis januar 2018:
https://www.l-a.no/nyheter/i/EowXll/-Kunne-ha-gatt-skikkelig-galt

 

 


2017 

 

Artikkel om trafikkdag på Lindenes ungdomsskole, Lindesnes avis juni 2017:
http://www.l-a.no/nyheter/Satte-stokk-i-elevene-19556b.html

 

 


2016 


Elever i Mandal hjelper som trafikkvakter, Lindesnes avis mai 2016:
http://www.l-a.no/nyheter/Blir-vakter-i-morgenrushet-471022.html

 

Radioprogram på Radio Lyngdal, april 2016:
Deltakere: Alle tre Nullvisjonsmedarbeidere; Bjørn Ivar, Tom Erik og Torstein.
http://www.radiolyngdal.no/index.php/news/1375/83/0-visjonen-varen-2016.rl 

 

 


2015

1,5 timers radioprogram om trafikk sept. 2015 - radio Lyngdal.
Paal Ove Sodefjed fra Trygg Trafikk, Bjørn Ivar Birkeland og Torstein Salvesen fra Nullvisjonen.

http://www.radiolyngdal.no/index.php/news/730/83/TEMA-Trygg-Trafikk-0-Visjonen.rl

 

 

Artikkel om kjøring i Audnedal, Lindesnes, mai 2015:
http://www.l-a.no/nyheter/Frykter-mer-villmannskjoring-307643.html

 

 


2013 

Reportasje/film fra trafikkløype i Konsmo barnehage, oktober 2013:
http://www.fvn.no/lokalt/mandal/Har-lysregulert-kryss-i-barnehagen-2495442.html

 

Reportasje fra trafikkdag i Marnardal, juni 2013:
Dobbelside her >>

 

Innslag på NRK Sørlandet fra oppstarten av ungdomsprosjektet, mai 2013:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.11025475