Den årlige sykkelkonkurransen for mellomtrinnet består som regel av 3 deler. Elevene gjennomfører en ferdighetsløype, en teoriprøve og en trafikkløype. De to elevene fra hver skole som er flinkest sendes til fylkesfinalen – en gutt og ei jente.

LYNGDAL:

I Lyngdal har tradisjonen vært at trafikkløypa gjennomføres i Lyngdal sentrum for skolene samlet. Her er løypa og beskrivelser for hver enkelt post.

hovedkart


BESKRIVELSE AV TRAFIKKLØYPA HER:
pdfSykkelløypa Lyngdal sentrum1.70 MB

 

Slik ble løypa lagt om til å bli fra 2017.
(Innkjøring forbudt til miljøgata krevde en liten omlegging.)

 

De elevene som kommer til fylkesfinalen møter en ferdighetsløype omtrent som denne på filmene under + en teoriprøve.