Ungdomsprosjekt - Lindesnesregionen

 

Bakgrunn

Nullvisjonsprosjektet har valgt å rette mye av arbeidet mot ungdommer de siste årene. Bakgrunnen for denne satsingen er flersidig. I bygder har man ofte en annerledes kjørekultur enn bynære strøk. Bilen er ikke bare et fremkomstmiddel, den er også en arena for fellesskap og kommunikasjon mellom de unge. Ikke minst er ungdommer i en aldersgruppe som det er svært høy risiko for å innblandes i ulykke.

 

Hensikt

Hensikt og mål med ungdomsprosjektet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og bevissthet innen trafikksikkerhet gjennom samlinger med Nullvisjonen.

Deltakerne får informasjonen, og muligheten til å eventuelt gjøre noe med denne kunnskapen. Det legges imidlertid stor vekt på at til sist er det deltakeren selv som må gjøre noe med det.

 

Deltakelse

For å bli med i ungdomsprosjektet må deltakeren være mellom 18 - 24 år, og ha førerkort for bil. Prosjektet er ment å være et årlig tiltak med nye deltakere hvert år. Det er ønskelig med ca tjue deltakere. Prosjektet starter om våren, og avsluttes i løpet av høsten. For å bli med må ungdommene signere en kontrakt med Nullvisjonen, og rette seg etter denne. Her forplikter deltakerne seg til å:

- Kjøre slik at hverken jeg, eller andre utsettes for fare i trafikken

- Jeg skal alltid følge trafikkreglene

- Jeg skal tilstrebe å være et godt forbilde for andre i trafikken

- Jeg har ansvar for utlån av egen bil

- Jeg skal delta på obligatoriske kurs/samlinger i forbindelse med prosjektet

Ved brudd på kontrakten ekskluderes deltakeren fra prosjektet.

Samlinger

I løpet av prosjektet skal deltakerne møte på fire samlinger, inkludert 18+ kurs. Hver samling er på ca. 2 timer.

Under samlingene får de mye informasjon om blant annet; fart, bilbelte, airbag, menneskets tåleevne, konsekvenser, skadestedsbehandling/førstehjelp og besøk av sannhetsvitner.

Premie

For å ha deltatt, og bestått prosjektet belønnes ungdommene med en premie. Her kan man velge mellom to premier:

Enten:

  • Opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter, inkluderer banekjøring.

Eller:

  • Reparasjon på egen bil for inntil kr 4000,-

Prosjektet er bygget opp som en læringsprosess over noe tid for ungdommene. Evaluering fra tidligere år har vist at man med denne type arbeid får god kontakt med ungdommene, og at de sitter igjen med mye kunnskap om trafikksikkerhet.

 

18plussFerdig med 18-pluss kurs.

 

u-prosjekt-02

u-prosjekt-01

u-prosjekt-03

u-prosjekt-04